„Książka – twój przyjaciel na każdą pogodę”

228

Trwa konkurs czytelniczy organizowany przez Urząd Gminy oraz Bibliotekę w Zawoni pod hasłem „Książka – twój przyjaciel na każdą pogodę”. Konkurs skierowany jest do wszystkich, od najmłodszych do najstarszych mieszkańców gminy. Rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 31 grudnia tego roku.

Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa oraz propagowanie książek i rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

W celu obiektywnej oceny uczestników konkursu wyszczególnione zostaną następujące grupy wiekowe: najmłodszy czytelnik – grupa wiekowa do lat 10, uczeń czytelnik – grupa wiekowa od  11- 15 lat, młodzieżowy czytelnik – grupa wiekowa od  16 – 24 lat, dorosły czytelnik – grupa wiekowa od 25-60  lat oraz senior czytelnik – grupa wiekowa powyżej 60 roku życia.

Konkurs składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich trwa miesiąc. Każda osoba przystępując do konkursu musi w każdym miesiącu od kwietnia do grudnia 2012 r. wypożyczyć i przeczytać, co najmniej jedną książkę miesięcznie. Po jej przeczytaniu powinna sporządzić, krótką informację, która winna zawierać imię i nazwisko autora, tytuł książki oraz jej recenzję. Za przeczytanie książki wraz z opisem przyznaje się 10 punktów.

Drugi etap jest kwartalny i polega na tym, że po zakończeniu każdego kwartału zostaną wyłonieni najlepsi czytelnicy kwartału.  Za najlepszych czytelników uważać się będzie osoby, które otrzymają największą ilość punktów. Wyłonione osoby w odpowiednich grupach wiekowych otrzymają upominki książkowe. Ostatni, czyli końcowy etap polega na tym, że po zakończeniu konkursu w styczniu 2013 roku komisja dokona wyłonienia najlepszych czytelników gminy Zawonia. Najlepsi z nich otrzymają tytuł mistrza i wicemistrza czytelnictwa gminy Zawoni w odpowiedniej grupie wiekowej. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnika konkursu oraz drobny upominek.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here