I po pasowaniu

162

Głównymi bohaterami uroczystości byli właśnie pierwszoklasiści, którzy w obecności zgromadzonych gości: sekretarza gminy Roberta Borczyka, dyrektora szkoły Jerzego Szalińskiego, rodziców, nauczycieli oraz uczniów ze starszych klas złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.

Następnie zostali pasowani przez dyrektorkę szkoły Janinę Zielińską i w ten sposób przyjęci do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika. To piękne wydarzenie zostało uświetnione występem pierwszoklasistów, którzy swoim programem artystycznym udowodnili swą dojrzałość szkolną. Jej dowodem było wzorowe zachowanie, piękna recytacja wierszy, prezentacja piosenek, nawet w języku angielskim, a potwierdzeniem rzęsiste brawa, jakie otrzymali na koniec występu. Na pamiątkę tej ważnej dla każdego ucznia uroczystości uczniowie klas I zostali obdarowani pięknymi upominkami od dyrekcji szkoły i rady rodziców. Dużą niespodzianką były prezenty ufundowane dla każdego pierwszoklasisty przez gminę Zawonia. Następnie pełni wrażeń, zmęczeni, ale zadowoleni pierwszacy udali się do swoich klas na słodki poczęstunek – niespodziankę przygotowaną przez rodziców uczniów klas pierwszych.

Uroczystość została przygotowana pod kierunkiem wychowawców klas I – Urszuli Szalińskiej i Jadwigi Kaszuby, natomiast podczas pasowania gimnazjalistów program artystyczny uczniowie przygotowali pod kierunkiem wychowawców klas I tej placówki:  Anny Borowiec i Małgorzaty Cygan.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here