Samochód służy dzieciom od listopada

56

Wisznia Mała, jak każda gmina, ma wśród swoich zadań dowożenie dzieci do szkół znajdujących się na terenie gminy. Obowiązki te rozciągają się na wszystkie dzieci, także te, które mają problemy ze zdrowiem i nie mogą realizować obowiązku szkolnego  w publicznej szkole, która nie jest przystosowana do tego, aby zaspokoić ich potrzeby, ani nie ma specjalistów, którzy byliby przygotowani do nauczania dzieci z różnymi schorzeniami. Dlatego takie dzieci swój obowiązek szkolny realizują najczęściej w szkołach we Wrocławiu lub w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Trzebnicy. Nie zawsze miały możliwość dojeżdżania do tych miejsc. Teraz dzieci niepełnosprawne z terenu gminy Wisznia Mała nie będą miały najmniejszych problemów w dostępnie do zajęć edukacyjnych.

– Była taka możliwość do skorzystania z dotacji z PFRON-u. Dopłata ta wynosi 50% kosztów zakupu takiego pojazdu i w tej chwili jest już to zadanie finalizowane przez gminę, które jest dofinansowane za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Koszt tego samochodu wynosi niecałe 140 tys. zł. Połowa tej sumy pochodzi z PFRON-u, a połowa z budżetu gminy. Samochód ma służyć dzieciom od listopada – powiedział wójt Jakub Bronowicki.

Przekazania samochodu dokonali wspólnie dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy – Zofia Kaczmarek oraz wójt gminy Wisznia Mała – Jakub Bronowicki. Samochód wyposażony jest w elektroniczny system podnoszenia wózków inwalidzkich, co stanowi dodatkowe ułatwienie dla osób niepełnosprawnych.

Trudno powiedzieć ile niepełnosprawnych dzieci znajduje się na terenie gminy Wisznia Mała, ponieważ jak twierdzi wójt, w jednym roku gmina musi dowozić jedno dziecko, w drugim np. pięcioro. Wszystko uzależnione jest od decyzji rodziców związanej z dowożeniem ich dzieci do szkół.

 – My jako gmina musimy być przygotowani do tego zadania, które do tej pory musieliśmy zlecać firmie zewnętrznej i koszt tego był zbyt wysoki na to, aby to kontynuować. Bardziej nam się opłaca kupić tego typu samochód, który jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Teraz ten samochód będzie spełniał funkcje, które są potrzebne oświacie. Będzie woził dzieci niepełnosprawne do szkół, ale jak będzie potrzeba, będzie dowoził też dzieci zdrowe na różnego rodzaju zawody, turnieje  – dodał na koniec wójt Jakub Bronowicki.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here