Wójt rozdaje nagrody

424

Jedną z nagród Jakub Bronowicki postanowił przyznać Anecie Gietling, nauczycielce nauczania początkowego, za jej zasługi w pracy zawodowej.

Jest to bardzo zaangażowania osoba, która od wielu lat wyróżnia się swoją  fachowością i miłością do dzieci, bo trzeba pamiętać, że przy wykonywaniu tego zawodu nie da się nic robić bez emocji  – uzasadnił swoją decyzję wójt, dodając: – Pani Aneta w roku ubiegłym została także wyróżniona przez stowarzyszenie Sowa za jej osiągnięcia w dziedzinie olimpiad,  w których uczestniczyły dzieci przez nią uczone. To było dla mnie sygnałem, że to już jest czas, aby  wyróżnić nauczycielkę szkolno – przedszkolnego Zespołu Szkół w Szewcach.

Równolegle identyczną nagrodę otrzymała Elżbieta Komarzyńska, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Psarach.

Co roku przyznajemy dwie takie nagrody na terenie gminy. Pani dyrektor nagrodę tę otrzymała również za jej zaangażowanie w opiekę i naukę powierzonych jej dzieci, o czym świadczy również fakt, jaką frekwencją i zainteresowaniem dzieci cieszy się ta szkoła – powiedział nam Jakub Bronowicki.

Szkoła Podstawowa w Psarach jest najliczniejszą szkołą w gminie Wisznia Mała. Wszyscy chcą tam chodzić.

To o czymś świadczy. W tej szkole panuje fantastyczna atmosfera, która stwarza świetny kontakt pomiędzy rodzicami, uczniami i nauczycielami. Jest to przede wszystkim zasługa dyrektorki szkoły. Widać, że ona potrafi zarządzać tą szkołą i dobrze to robi – dodał wójt.

Oprócz dyplomów, obie panie otrzymały także nagrody finansowe w wysokości około 4 tys. złotych.

Co roku zgłoszonych jest sporo kandydatów do tych wyróżnień. Przy pomocy komisji, którą powołuje wójt, zbierane są wszystkie kandydatury. Wszystkie podmioty, które są wokół oświaty  (rada pedagogiczna, dyrektor, rodzice) mają prawo do tego, by samodzielnie zgłaszać kandydatów do corocznej Nagrody Wójta.

Potem zbiera się komisja, w skład której wchodzą: dyrektor SAPO, która jest najbliżej spraw związanych z oświatą, przedstawiciel gminy, a także przedstawiciele związków zawodowych. Jej sekretarzem jest Mariusz Fedzin, który pilnuje całej dokumentacji.

Co roku komisja zbiera się i spośród wszystkich kandydatur wybiera dwie osoby, które w danym roku najbardziej na te nagrody zasługują.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here