Pomoc dla poszkodowanych

313

 Po raz piąty można składać wnioski przyjmowane w naborze programu pn. „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” PROW 2007-2013″.

Dotyczy on rolników, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych, tj. przymrozki wiosenne, susza, grad, deszcz nawalny, powódź, obsunięcie się ziemi, ujemne skutki przezimowania, huragan, lawina, piorun.

Wnioski można zostawiać w biurze powiatowym ARMiR (ul. Milicka 23), Dolnośląskim Oddziale Regionalnym ARiMR przy ul. Giełdowej 8, 52-438 Wrocław.  Formularze wniosków są dostępne na stronie na stronie www.arimr.gov.pl

Rolnik może otrzymać wsparcie, jeżeli w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych poniósł starty w wysokości co najmniej 10 tys. zł w majątku trwałym, np. maszynach, budynkach produkcyjnych, sadach czy plantacjach wieloletnich i jednocześnie klęska żywiołowa spowodowała w jego gospodarstwie powyżej 30% strat w rolniczych uprawach, hodowli zwierząt czy ryb. Rolnik musi udokumentować powstałe szkody, dołączając protokół z oszacowania zakresu i wysokości strat, który sporządza komisja powołana przez wojewodę.

1 KOMENTARZ

 1. Pani Basia jak zwykle niezawodna. W krótkim tekście dwie perełki:
  1.
  „Formularze wniosków są dostępne na stronie na stronie http://www.arimr.gov.pl
  2.
  „starty w wysokości co najmniej 10 tys. zł ”
  Tekst jest o rolnictwie no to dwa byki muszą być.
  Czekam z niecierpliwością na kolejne teksty Pani Basi.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here