Lewica rozlicza Marka Długozimę ze złożonych obietnic…

49

Mija połowa kadencji obecnych władz samorządowych (dla burmistrza 1,5 kadencji). Czas więc przystąpić do pierwszych ocen i podsumowań. Czy społeczeństwo wybrało słusznie? Czy może daliśmy się nabrać lokalnym hochsztaplerom politycznym? Czy władza jest sprawowana zgodnie z potrzebami społecznymi? Czy burmistrz postępuje zgodnie ze swoim programem wyborczym i z zasadami przyzwoitości? Czy nie ma zapędów dyktatorskich?

Przeczytaj więcej we wtorkowym wydaniu NOWej.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here