„Praca: zawód czy kompetencje?”

378

Jak nas poinformowała Bogumiła Łukaniec, spotkanie to było ważne, ponieważ przekazana wiedza jest ważna dla edukacji. Dzięki takim spotkaniom młodzież może sprawdzić, czy posiadane kompetencje odpowiadają wymaganiom rynku pracy.

Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, że kompetencje zawodowe to nie tylko wiedza, umiejętności, doświadczenie, ale i indywidualne cechy osobowości pracownika, takie jak kompetencje osobowościowe – mające wpływ na jakość wykonania (szybkość, sumienność, adekwatność) oraz kompetencje społeczne – decydujące o skuteczności współpracy, porozumiewania się i wywierania wpływu na innych.

Uczestnicy spotkania mięli okazję dowiedzieć się także o tym, że w przyszłości powodzenie na rynku pracy zależne będzie od dodatkowych kwalifikacji tj. języków obcych i kompetencji informatycznych, że wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników elastycznych i mobilnych, łatwo poddających się szkoleniu, z umiejętnościami, które będą nadążać za zmianami technologicznymi, a także o tym, że aktualnie potrzebne są zawody szerokoprofilowe, które dają podstawę do wielokierunkowej specjalizacji w toku pracy zawodowej i umożliwiają przekwalifikowanie się w obrębie danego zawodu. Dzisiejsi absolwenci szkół w ciągu życia zawodowego będą zmuszeni zmieniać swój zawód co najmniej kilka razy a pracę jeszcze częściej.

Doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy w ramach spotkania dla klas III liceum zrealizowali tematy: „Usługi rynku pracy i aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu” dla kl. IIIa, IIIe i IIIb oraz „Dopiąć swego, czyli jak wyznaczać i osiągać swoje cele” dla kl. IIId.

Dr med. Jowita Woźniak wystąpiła z informacją o uczelni, kompetencjach osobistych do studiowania medycyny i funkcjonowania w pracy. Spotkanie zrealizowane zostało dla uczniów kl.IIc, Ic, Ie. Pani Jowita dla zainteresowanych uczniów przeprowadziła wykład na temat układu nerwowego.

Ponadto przedstawiciele Europejskiego Serwisu Edukacji Zawodowej przedstawili informację o edukacji zawodowej w Niemczech (motywacja do nauki języka niemieckiego i poznanie tego rynku pracy) dla kl. II i III liceum. Oprócz tego Katarzyna Molka, doradca zawodowy z Instytutu Charakterologii przedstawiła „Nowe Życie”-spotkanie dla klas III gimnazjum oraz wychowawców na temat wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, a Monika Lambert – animatorka czasu wolnego – warsztaty ilustrujące kompetencje animatora czasu wolnego i innych zawodów dla kl. I gimnazjum.

Na koniec praktyczną lekcję kompetencji, przeprowadził Marek Czarnik – szef firmy Show Design dla zainteresowanych uczniów kl. IIId, IIIb i IIIc.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here