Co robi władza

60

Robert Adach, starosta trzebnicki – wczoraj spotkał się z mieszkańcami Węglewa w sprawie możliwości remontu drogi powiatowej. Później w Żmigrodzie rozmawiał z przedstawicielami indywidualnego inkubatora LGO o organizacji w listopadzie forum samorządowego na temat przedsiębiorczości. Uczestniczył także w uroczystościach związanych ze świętem szkoły przy Szpitalu św. Jadwigi. Dziś reprezentuje Trzebnicę na Konwencie Starostów Dolnego Śląska. Jutro będzie rozmawiał z sołtysami żmigrodzkich wiosek o planach remontów tamtejszych dróg. W czwartek będzie konferował z dyrektorem trzebnickiego szpitala o możliwościach oszczędzania energii. W piątek będzie pełnił obowiązki współorganizatora – razem z KRUS – konkursu „Krusnal Bezpieczniak”. W niedzielę wysłucha koncertu finałowego Festiwalu Muzyki Kameralne i Organowej w wykonaniu zespołu Raz, Dwa, Trzy, na który zaprasza wszystkich mieszkańców o godz. 16 do Bazyliki św. Jadwigi w Trzebnicy.

Marek Długozima, burmistrz gminy Trzebnica – wczoraj o godzinie 14 miał spotkanie z dyrektorami szkół z terenu powiatu na temat otwarcia szkoły muzycznej I i II stopnia oraz uczestniczył w warsztatach sołectw w Raszowie. Dzisiaj został zaproszony do poradni psychologiczno-pedagogicznej na spotkanie w sprawie organizowanego forum oświaty. Tego samego dnia  ma spotkanie z przedstawicielami Tauron S.A. w sprawie modernizacji oświetlenia w Trzebnicy. W czwartek i piątek będzie uczestniczył w posiedzeniach komisji: budżetowej, spraw obywatelskich i oświaty. W sobotę będzie na uroczystości 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego państwa Hamkało.

Sławomir Błażewski, burmistrz Obornik Śląskich – wczoraj w urzędzie marszałkowskim we Wrocławiu podpisywał aneks do umowy na dotację na rewitalizację parku przy rondzie w Obornikach Śl. Dziś będzie prowadził odprawę kierownictwa urzędu, a jutro przyjmował interesantów. Pozostałą część tygodnia zamierza poświęcić na prace nad przyszłorocznym budżetem.

Robert Lewandowski, burmistrz Żmigrodu – wczoraj uczestniczył w komisji przemysłu (nt. projektowania inwestycji, jak: toaleta miejska, basen, cmentarz czy rynek). Miał również spotkanie organizacyjne V edycji balu Smoka Sukcesu, który odbędzie się 19 stycznia. Dziś i w czwartek będzie na pasowaniu pierwszoklasistów oraz odbiera wał na rzece Orla. Jutro spotyka się w sołtysami, a w godz. 14-16 będzie przyjmować interesantów. W piątek wybiera się  na rozstrzygnięcie konkursu KRUS. W sobotę będzie na rajdzie „Gatka V” w żwirowni oraz na podsumowaniu VII edycji Dni Karpia. W niedzielę został zaproszony na konferencję onkologiczneą.

Igor Bandrowicz, burmistrz Prusic –  wczoraj uczestniczył w spotkaniu z inżynierem kontraktu w sprawie budowy kanalizacji, a także miał spotkanie z kierownikiem ZGKiM w sprawie dróg gminnych. Dzisiaj włodarz gminy spotyka się w sprawie projektów unijnych, na które podpisano umowy : Informatyzacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach,  Informatyzacja Gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twojego dziecka.  Jutro burmistrz będzie uczestniczył w uroczystym ślubowaniu pierwszoklasistów w Zespole Szkół w Prusicach. Natomiast w czwartek i piątek będzie przebywał na Konwencie Informatyków w Poznaniu.

Jakub Bronowicki, wójt gminy Wisznia Mała – dzisiaj będzie uczestniczył w pasowaniu gimnazjalistów w Szewcach, w środę w pasowaniu pierwszaków w tej samej szkole i przy okazji będzie wręczał nagrodę wójta jednej z nauczycielek w tej szkole. W czwartek wójt weźmie udział w pasowaniu pierwszaków w szkole w Krynicznie. W tym dniu odbędzie się także odbiór samochodu dla dzieci niepełnosprawnych oraz spotkania integracyjne dla członków Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budowlanych. W piątek wójt weźmie udział w rozdaniu nagród „Krusnala Bezpieczniaka”.

Robert Borczyk, sekretarz gminy Zawonia – wczoraj uczestniczył w komisjach oraz sesji Rady Gminy Zawonia. Dzisiaj weźmie udział w odbiorze świetlic, natomiast w piątek w pasowaniu na ucznia w Zespole Szkół w Zawoni. Sekretarz będzie także uczestniczył w rozdaniu nagród „Krusnala Bezpieczniaka” w Trzebnicy.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here