Mieszkańcy wypełniali ankiety

108

Ankiety dostępne są na stronie internetowej: www.zawonia.pl, w siedzibie Urzędu Gminy w Zawoni przy ul. Trzebnickiej 11, a także u sołtysów. Wypełnioną ankietę należało dostarczyć do urzędu, przesłać pocztą lub na adres e-mail: eko@zawonia.pl. w terminie do 15 października.

Informacja znajdująca się na stronie mówi o wejściu w życie wraz z początkiem roku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, według której odpowiedzialność za jej utrzymanie będzie spoczywać na jednostkach samorządu terytorialnego.

Dlatego podstawowym zadaniem jest stworzenie w gminie Zawonia systemu organizacyjno-technicznego, dającego możliwość prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych bez generowania nadmiernych kosztów. Celem tych działań jest także przybliżenie mieszkańcom zasad, jakie będą wszystkich obowiązywały w świetle nowych przepisów. Chodzi o to, aby przygotować taki system, który zapewni właściwą realizację nałożonych na gminę obowiązków.

Najważniejsza zmiana polega na tym, że to gmina będzie odbierać odpady komunalne od mieszkańców, a następnie odpowiednio je zagospodarowywać.

Mieszkańcy zaś będą wnosili opłaty do gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Dlatego, aby właściwie przygotować się do stworzenia sprawnego i możliwie taniego systemu, gmina Zawonia zamierza w szybkim czasie przeanalizować, ile rzeczywiście odpadów komunalnych powstaje na jej terenie i jaka stawka za ich odbiór oraz zagospodarowanie będzie właściwa.

W tym celu przygotowana została ankieta, która skierowana została do wszystkich mieszkańców, jak również podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy Zawonia.

– Dzięki tym ankietom będziemy mogli zastanowić się i wybrać najkorzystniejszą dla mieszkańców opcję dotyczącą segregacji i wywozu śmieci. Poza tym poznany ile rzeczywiście produkujemy śmieci, a nie ile otrzymujemy. Bo jak wiemy, niektórzy swoje śmieci wywozili do tej pory w miejsca kompletnie do tego nie przeznaczone – powiedział sekretarz Robert Borczyk.

Opcji naliczania wysokości stawek za wywóz śmieci, które mieszkańcy będą musieli płacić do gminy jest kilka. Pierwsza z nich mówi o tym, że stawka będzie naliczana od osoby, druga zaś, że będzie ona naliczana na podstawie zużytej wody.

– Największy koszt w tej kwestii będzie nam generował transport, ponieważ będziemy musieli wywozić je aż do Wąsosza. Dlatego śmieci posegregowane przez mieszkańców będziemy wprowadzać do kompostowników. Te które pozostaną także będziemy chcieli  jak najbardziej pougniatać, abyśmy mogli wywozić te śmiecie jak najmniej razy, przez co zmniejszy się koszt ich wywozu – powiedział Robert Borczyk.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here