Zainwestują w budynek, jak będzie ich własnością

40

Dziś ten budynek jest tylko użyczony przyszłemu właścicielowi, a nie może przejść na własność gminy z prostej przyczyny – w wyniku upadłości firmy, której kiedyś był własnością, został zadłużony. Zanim zostanie ustanowiony nowy właściciel, muszą zostać zakończone wszelkie sprawy sądowe. To jednak musi trochę potrwać.

Żmigrodzka gmina ma jednak pewne plany względem obiektu: – Jest dość spory, więc w przyszłości powstaną tam mieszkania komunalne. Oprócz tego planujemy pewną powierzchnię przeznaczyć na działalność punktu przedszkolnego, żłobka czy zakładu opieki – wylicza Artur Knappik z wydziału architektury i gospodarki nieruchomościami. Ale dopóki gmina nie przejmie obiektu, nie zamierza inwestować pieniędzy w remont, chociaż stan obiektu tego wymaga: – Jest drogi w utrzymaniu, opalany olejem, dlatego będziemy najprawdopodobniej w przyszłym roku przeprowadzać zmianę ogrzewania na biomasę. Nie znaczy to wcale, że nie przeprowadzamy tam żadnych drobnym remontów; ostatnio założyliśmy lokatorom skrzynki na listy i wodomierze. Czeka nas jednak sporo pracy: trzeba wymienić dach, założyć nową instalację oraz zaprojektować obecne pomieszczenia w taki sposób, by nadawały się na mieszkania. To pochłonie sporo pieniędzy – dodaje Knappik.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here