Edukacja artystyczno-kulturalna rozpoczęta

277

Projekt ma na celu stymulowanie kreatywnych zachowań, rozwijanie ekspresji twórczej, a także uczenie praktycznego obcowania ze sztuką poprzez świadome tworzenie artystycznych działań.  Partnerami w tym projekcie są  żmigrodzkie szkoły :  Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego, Gimnazjum im. Macieja Rataja, Zespół Szkół Specjalnych i Powiatowy Zespół Szkół im.  Jana Pawła II. Projekt trwa do końca listopada 2012 r. Warto podkreślić fakt iż do Programu  Edukacja Artystyczna  wpłynęły 274 wnioski,  a dofinansowanie otrzymało 34 beneficjentów w  tym ZPK w Żmigrodzie. Całkowity koszt projekt to 31 tys. 185 zł. Kwota dofinansowania – 24 tys. 948 zł.

10 października w Zespole Placówek Kultury odbyło się uroczyste rozpoczęcie projektu,  w którym wzięli udział uczestnicy projektu wraz z opiekunami. Przybyłych gości  powitał dyrektor ZPK Dariusz Skiba i zaprosił do udziału w integracji.   Zajęcia integracyjne prowadzone były przez dwie animatorki: Annę Hupa i Martę Możdzeń oraz kuglarza-artystę Cezarego Cesarza  i  odbywały się jednocześnie w trzech salach. Animacja miała na celu lepsze poznanie się uczestników zajęć i warsztatów, które będą odbywać się w szkołach, jak i w ośrodku kultury.

Odbyły się już pierwsze zajęcia teatralne, muzyczne oraz taneczno-ruchowe. Zorganizowano  także wyjazd do Muzeum Etnograficznego, w czasie którego uczniowie PZS im. Jana Pawła II , a także Gimnazjum im. Macieja Rataja wzięli udział w zajęciach plastycznych i edukacyjnych.  W projekcie są również zaplanowane: zajęcia fotograficzne, warsztaty z malarstwa na szkle, warsztaty lepienia  z gliny, wyjazd do Dzielnicy Czterech Wyznań we Wrocławiu. Wszystkie zajęcia i warsztaty przygotują dzieci i młodzież do końcowego spotkania -happeningu, który odbędzie się 28 listopada o godz. 16.  w sali widowiskowej ZPK.

Projekt  dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury +. Edukacja artystyczna”.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here