Co robi władza

69

Robert Adach, starosta trzebnicki wczoraj uczestniczył w Żmigrodzie w obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Później rozmawiał z dyrektorkami szkół specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych m.in. na temat bieżącej ich współpracy. Dziś weźmie udział w posiedzeniu komisji rolnictwa, a wieczorem będzie pielgrzymował do grobu św. Jadwigi Śląskiej. W czwartek będzie przyjmował delegację młodzieży z zaprzyjaźnionego niemieckiego Goslar, później poprowadzi obrady Zarządu Powiatu. W tym tygodniu przekaże też wykonawcy plac pod budowę boiska wielofunkcyjnego orlik w Żmigrodzie.

 

Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy wczoraj uczestniczył w posiedzeniu zarządu Związku Gmin Bychowo, po powrocie spotkał się z przedstawicielami fundacji Jasia Mieli „Poza Horyzontem”, a jeszcze później z organizatorem kolejnej edycji turnieju hokeja pod wodą. Dziś będzie oprowadzał przedszkolaki po trzebnickim Biurze Informacji Turystycznej. Po południu zaprasza wszystkich mieszkańców na pielgrzymkę do grobu św. Jadwigi; wymarsz z Rynku o godz. 18. Jutro przyjmuje mieszkańców, później spotka się z nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a także z seniorami z okazji ich święta. Na czwartek ma zaproszenie do Masłowa na święto szkoły. Na godz. 18 zaprasza wszystkich mieszkańców do urzędu miasta na wernisaż prac Marty i Ewy Mroczek oraz Danuty Kamińskiej. W piątek wybiera się na święto szkoły do Boleścina. Otworzy też świetlicę w Raszowie.

Sławomir Błażewski, burmistrz Obornik Śląskich wczoraj przed południem uczestniczył w obradach zarządu Związku Gmin Bychowo. Dziś jedzie do Piechowic na szkolenie samorządowców  w tworzeniu wieloletnich prognoz finansowych. W środę przyjmuje interesantów. W czwartek w Parku Przemysłowym pod Siemianicami spotka się z obornickimi przedsiębiorcami. Piątek zarezerwował na pracę nad przyszłorocznym budżetem; po południu weźmie udział w uroczystościach z okazji 25-lecia Saloniku Czterech Muz w Obornikach Śl.

Robert Lewandowski, burmistrz Żmigrodu wczoraj był obecny na otwarciu świetlicy socjalno-terapeutycznej w Borzęcinie. Dziś bierze udział w pasowaniu na ucznia w SP w Powidzku. W środę spotyka się ze starostą, m.in. w sprawie przejęcia mienia po byłym Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Żmigrodzie, natomiast w godz. 14-16 przyjmuje interesantów. W czwartek jest na komisji budżetu, a w piątek burmistrz wyjeżdża do prezes strefy ekonomicznej w sprawie kolejnego inwestora.

Igor Bandrowicz, burmistrz Prusic wczoraj uczestniczył w spotkaniu zarządu Związku Gmin Bychowo. Dzisiaj włodarz gminy ma spotkanie z dyrektorami szkół gminnych. Natomiast jutro i w czwartek będzie uczestniczył w I Forum Wymiany Doświadczeń dla Partnerstwa w Miliczu w ramach partnerskiego projektu „Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST”. W czwartek burmistrz podpisze również umowę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Na piątek ma zaplanowane uczestnictwo w sesji Rady Miasta i Gminy Prusice, zaś w sobotę będzie można go spotkać na uroczystości Koła Łowieckiego „Krzyżówka” w Obornikach Śląskich.

Jakub Bronowicki, wójt gminy Wisznia Mała wczoraj zajmował się sprawami wewnętrznymi gminy, dziś będzie uczestniczył w pasowaniu pierwszoklasistów w Psarach, w środę w ewaluacji tej szkoły. W czwartek wójt wybiera się na konsultacje na temat strategii rozwoju województwa dolnośląskiego. W piątek weźmie udział w pasowaniu na ucznia w szkole w Wiszni Małej a wieczorem w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Dorosłego Człowieka. W niedzielę będzie uczestniczył w koncercie Muzyki Kameralnej i Organowej w Wysokim Kościele.

Robert Borczyk, sekretarz gminy Zawonia wczoraj wziął udział w przekazaniu żywności dla osób potrzebujących, a także w komisji rewizyjnej. W pozostałe dni zaś będzie się zajmował sprawami bieżącymi gminy.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here