Od młodości do samorządności

178

Tym samym do Samorządu Uczniowskiego weszły następujące osoby: Anita Szałapska  II lp  (192 głosy) – przewodnicząca SU, Wojtek  Łamasz III ti  (161 głosów) – zastępca przewodniczącej SU, Emil Żelem I ti (41 głosów) – skarbnik, Żaneta Snopek  III te ( 33) – sekretarz. W skład SU weszli również Sylwia Sierocińska I tL – (20 głosów)  i  Kuba Sikorski  III ti – (18 głosów)

Każdego roku nasza szkoła uczy  podstawowych praw i obowiązków jakie powinien wypełniać wzorowy obywatel. Przykładem tym są wybory do Samorządu Uczniowskiego gdzie zarówno uczniowie mają prawo do czynnego i biernego wybierania. Po ponad 2 letnie kadencji (2 krotne wybrany) musiał zrezygnować Dawid Stec, z racji tego, że w tym roku piszę maturę i przygotowuje się do egzaminu zawodowego. Przez ponad dwa lata stał na czele Samorządu Uczniowskiego, którego bardzo ambitnie rozwijał na rzecz szkoły. W ramach swojej pracy organizował m. in: liczne akcje charytatywne i okoliczne święta, kąciki śniadaniowo – wypoczynkowe wraz z nowymi ławkami, na które przy współpracy z opiekunkami samorządu Panią Dorotą Kozłowską i Anną Chołą pozyskał środki ze Starostwa Powiatowego  Trzebnicy. Praca w samorządzie dała mu wiele satysfakcji i samorealizacji. Nie oznaczała jednak rezygnacji z realizowania swojej pasji jakim jest harcerstwo i osiąganie najwyższych wyników edukacyjnych w szkole.

Oficjalna zmiana urzędu nastąpiła w piątek 12.10 podczas apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ustępujący Przewodniczący Szkoły, Dawid Stec podziękował wszystkim za ponad 2 letnią współpracę w Samorządzie Uczniowskim dzięki, której mógł uczestniczyć w procesie rozwoju szkoły, będąc jej częścią a także, że mógł pracować z tak wspaniałymi ludźmi. Również w tym dniu uczniowie klas I złożyli oficjalne ślubowanie potwierdzające przyjęcie ich do społeczności uczniowskiej PZS2 . Z kolei Pani V-ce Dyrektor Alicja Demkowicz pogratulowała wszystkim pierwszakom, że podjęli doskonałą decyzję wybierając naszą szkołę zapewniając sobie tym samym pewną przyszłość.

Działając w Samorządzie Uczniowskim, będącym pierwszym organem samorządności uczniowie uczą się jak należy rozwiązywać realne problemy uczniów i decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here