Uczniowie zostali pasowani

100

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. odprawioną przez ks. proboszcza Jacka Tomaszewskiego. Po niej nastąpiło przekazanie sztandaru. Następnie wszyscy przeszli do szkoły, gdzie odbył się apel.

Pasowanie odbyło się na sali sportowej. Oprócz dyrekcji i uczniów, obecni byli na apelu także rodzice i zaproszeni goście. Na początku głos zabrała dyrektorka Elżbieta Kędra która przywitała licznie przybyłych gości oraz skierowała słowa otuchy do mocno przejętych wydarzeniem pierwszaków.

 – Drodzy pierwszoklasiści, mam nadzieję, że zdołaliście już poznać szkołę, że dobrze się w niej orientujecie i czujecie. Spotkaliście już waszych nauczycieli, a także koleżanki i kolegów. Jestem przekonana, że przez najbliższe trzy lata będziecie tworzyć zgrany zespół, pracujący na wspólny sukces – powiedziała pani dyrektor do pierwszaków ze szkoły podstawowej. Słowa wsparcia skierowane zostały także do gimnazjalistów.

Podczas uroczystego apelu uczniowie usłyszeli sporo dobrych słów o osobie ks. Wawrzyńca Bochenka, patrona szkoły. Bez wątpienia był on człowiekiem zawsze oddanym Bogu, swojej ojczyźnie i ludziom. Żył dla ludzi i z ludźmi w trudnych , powojennych latach, a jego mądrość i szlachetność wymagały wielkiej odwagi.

Oficjalne uroczystości uzupełniły występy artystyczne. Klasa gimnazjalna przygotowała program o patronie szkoły,a pierwszaki z podstawówki przedstawiły program dotyczący szkoły i potrzeby nauki. Najważniejszy był bez wątpienia moment pasowania. Na początku do szkolnej społeczności przyjęci zostali uczniowie podstawówki, później gimnazjaliści.

Na spotkaniu obecny był sekretarz gminy Zawonia, Robert Borczyk, który wręczył uczniom prezenty. Uczniowie otrzymali także od wychowawców pamiątkowe karty, teczki i dyplomy.

No koniec wszyscy udali się do klas, gdzie rodzice przygotowali poczęstunek dla uczniów.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here