Promienie światła ze Śląska cz. II

495

Patronka i orędowniczka

Słynne stały się słowa wypowiedziane 15 października 1967 roku przez ówczesnego biskupa wrocławskiego Bolesława Kominka, nawiązujące do figury św. Jadwigi: „Przy swoim moście Tumskim we Wrocławiu, wiodącym na Wyspę Piaskową, stoi kuta w kamieniu Jadwiga. Stoi na moście łączącym wschodni i zachodni brzeg Odry. Wszystkim przechodzącym każe na siebie spoglądać i każe pomyśleć, że wszyscy są braćmi, na którymkolwiek brzegu mieszkają”. Są one przywoływane głównie w kontekście pojednania polsko-niemieckiego, za którego patronkę jest uważana św. Jadwiga.

Ale trzeba mieć na uwadze, że jest ona czczona także jako patronka i orędowniczka wielu dzieł w Kościele, zwłaszcza charytatywnych oraz niektórych społeczności. W ostatnim okresie została ogłoszona patronką kilku miast w Polsce: Dębicy (2008), Nowogrodźca i Trzebnicy (2010). Jest nadto patronką monumentalnej katedry w Berlinie oraz kilku diecezji w Polsce i za granicą, m.in. archidiecezji wrocławskiej i katowickiej oraz diecezji gliwickiej, legnickiej, opolskiej i świdnickiej, diecezji w Berlinie i Görlitz (Niemcy) oraz ostrawsko – opawskiej w Czechach.

Patronka dnia wyboru Jana Pawła II

Wydarzeniem, które w ostatnich latach szczególnie związało się z liturgicznym wspomnieniem św. Jadwigi Śląskiej był wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w dniu 16 października 1978 roku. Wcześniej, jeszcze jako biskup krakowski, kilkakrotnie przybywał do jej sanktuarium w Trzebnicy (zob. B. Giemza, Święci żyją świętymi. Św. Jadwiga i Trzebnica w życiu bł. Jana Pawła II, Trzebnica 2011). Jan Paweł II wielokrotnie dawał wyraz swoim uczuciom i przekonaniu wiary związanym z patronką dnia jego wyboru na papieża. W liście do wiernych archidiecezji wrocławskiej z okazji pierwszej rocznicy pontyfikatu (16 X 1979) adresowanym na ręce ówczesnego metropolity ks. kard. Henryka Gulbinowicza napisał m.in.: „Rozważając bezgraniczną szczodrość Bożą, nie wolno mi przecież zapomnieć o niezwykłym wydarzeniu, które kiedyś stało się nieoczekiwanie moim udziałem. Mam na myśli Boży plan, jaki rok temu ujawnił się na ziemi, gdy w pamiętnym dniu 16 października zostałem wezwany na urząd Najwyższego Pasterza w Kościele powszechnym. […] Ja sam jestem głęboko przekonany, że w tamtym pamiętnym dniu święta Jadwiga stała się również Patronką wyboru pierwszego w dziejach Polaka na stolicę świętego Piotra. Dziś, gdy upływa pierwszy rok mojego pontyfikatu, tak bardzo leży mi na sercu, aby usilnie prosić ją, żeby swoim wstawiennictwem pomagała mi skutecznie w tej ogromnie trudnej służbie zleconej mi przez Boga”.

 Święta wciąż obecna

Wybór Jana Pawła II we wspomnienie św. Jadwigi nie pozostał bez wpływu na ożywienie jej kultu w Kościele powszechnym. Świadczą o tym m.in. nowo powstałe kościoły dedykowane św. Jadwidze i prośby o jej relikwie kierowane do Salwatorianów, aktualnych kustoszy sanktuarium w Trzebnicy. W ostatnich latach relikwie zostały przekazane do przedstawicieli Kościoła w następujących krajach: w Austrii, Czechach, Niemczech, Danii, Włoszech, Ukrainie, Izraelu, Tanzanii, Komorach, Rosji, Filipinach, USA, Boliwii, Brazylii, Panamie i Wenezueli. Znalazły one miejsce kultu m.in. w katedrze w Concepcion (Brazylia) i Irkucku (Rosja), w kaplicy duszpasterstwa ludzi morza pod wezwaniem św. Jadwigi w Santos (Brazylia), parafiach św. Jadwigi Śląskiej w Panamie, Kurytybie w Brazylii i Cabudare w Wenezueli, w kaplicy domu starców w Heidelbergu (Niemcy), kaplicy boromeuszek w Irkucku (Rosja) i sióstr franciszkanek w Manilii (Filipiny). Proboszcz parafii w Cabudare swoją prośbę o relikwie z 2011 roku, popartą listem ordynariusza uzasadnia, że życie tej młodej parafii obejmuje różne grupy apostolskie, w tym grupy dla anonimowych alkoholików, hazardzistów i narkomanów. „Idąc przykładem miłosiernej działalności naszej Patronki zamierzamy otworzyć małą przychodnię, w której udzielałoby się ogólnej i specjalistycznej pomocy medycznej, także w zakresie fizjoterapii i laboratorium, w celu zaspokojenia zdrowotnych potrzeb okolicznej ludności. Nasi mieszkańcy posiadają głęboką miłość i oddanie św. Jadwidze, jest ona znana jako patronka dłużników, biedaków, w sposób szczególny zwracają się do niej ci, którzy nie posiadają własnego domu, dlatego nasza świątynia już od samego początku była dedykowana tej Patronce”.

Jednym z wyrazów promieniowania kultu św. Jadwigi jest jej sanktuarium w Sorocaba (São Paulo) w Brazylii, oficjalnie zatwierdzone w 1997 roku. Na podstawie korespondencji można powiedzieć, że w krajach Ameryki Południowej jest ona czczona jako patronka ludzi najuboższych. Jak podały media w 2011 roku, św. Jadwiga jest obecnie jedną z najpopularniejszych świętych w Portugalii, gdzie jest patronką osób zadłużonych i ubogich. Niektórzy wiążą to z kryzysem gospodarczym w tym kraju.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here