Wieści z trzebnickiego grodu

55

18 października 1816 r. –  miasto hucznie obchodziło wielkie święto pokoju. Okazją była 3. rocznica „bitwy narodów” – stoczonej pod Lipskiem w 1813 r. między armią napoleńską a wojskami koalicji antyfrancuskiej: Austrii, Prus, Rosji i Szwecji. Była to największa bitwa w kampaniach Napoleona i jego największa porażka. Symboliczną klęską była bitwa pod Waterloo.

18 października 1872 r. – odbyła się wielka uroczystość odsłonięcia pomnika „Zwycięstwo i Pokój” na placu Klasztornym, który był reprezentacyjnym placem miasta. Obelisk został poświęcony trzebnickim kombatantom i poległym żołnierzom (6) w wojnie francusko-pruskiej w latach 1870-1871. Pomnik ten, zaprojektowany w Berlinie, a wykonany przez kamieniarza z Oleśnicy, kosztował 1718 talarów i 19 srebrnych groszy. W uroczystości uczestniczył książę Fryderyk Wilhelm, uczestnik tej wojny i przyszły cesarz.

18 października 1880 r. – została otwarta miejska szkoła ewangelicka przy obecnej ul. św. Jadwigi. Czekano na nią ponad pół wieku. Dotychczas nauka odbywała się w 4 budynkach (w tym 3 prywatne) w różnych częściach miasta. Szkoła miała 9 klas, w których uczyło się 486 uczniów pod kierunkiem 8 nauczycieli.

18 października 1900 r. – odbyło się odsłonięcie pomnika cesarza Fryderyka III. Model postaci został wykonany i odlany z brązu w Berlinie. Do odlewu użyto armat francuskich, które zdobyto podczas wojny francusko-pruskiej. Figura wysokość 2,8 m, ukazująca cesarza w uniformie śląskiego dragona regimentu, została zamontowana na granitowym postumencie. Wysokość całego pomnika miała około 5 m. Wykonanie figury kosztowało 5 500 marek, a postumentu 2050 marek.  Fryderyk III, lubiany przez trzebniczan władca (kilka razy był w Trzebnicy), panował tylko 99 dni. Zmarł na raka krtani.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here