Co robi władza

42

Robert Adach, starosta trzebnicki wczoraj wrócił z podróży na Ukrainę. Dziś od rana przeprowadzi przegląd inwestycji powiatowych. Jutro będzie przewodniczył posiedzeniu Zarządu Powiatu. W czwartek rano jedzie do Bagna na inaugurację roku akademickiego w seminarium salwatoriańskim, po południu spotka się z radnymi, by omówić zakończenie audytu szpitala św. Jadwigi. W piątek będzie uczestniczył w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy. W sobotę, wybiera się do Pęgowa na podsumowanie konkursu Piękna Wieś Dolnośląska, a w niedzielę – na uroczystości jadwiżańskie w Trzebnicy.

 

Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy wczoraj uczestniczył w naradzie zespołu roboczego ds. organizacji obchodów Dni Jadwiżańskich, w południe uczestniczył w spotkaniu na temat strategii rozwoju województwa dolnośląskiego, które odbyło się w urzędzie marszałkowskim, po nim w Hali Stulecia wziął udział udział w spotkaniu z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. Dziś wraz z naczelnikami wydziałów urzędu przeprowadzi przegląd inwestycji gminnych. Jutro będzie przyjmował interesantów. W czwartek jedzie do Warszawy, by na Stadionie Narodowym odebrać nagrodę sportową dla Trzebnicy. W piątek spotka się z dyrektorami szkół. W sobotę i niedzielę będzie uczestniczył w uroczystościach ku czci św. Jadwigi.

 

Sławomir Błażewski, burmistrz Obornik Śląskich, wczoraj we Wrocławiu wziął udział w prezentacji strategii rozwoju województwa oraz w spotkaniu z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. Po południ uczestniczył w spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które obyło się w Obornickim Ośrodku Kultury. Dziś po naradzie z kierownikami wydziałów w urzędzie będzie załatwiał sprawy bieżące. Jutro weźmie udział w uroczystym apelu z Okazji Dniu Edukacji Narodowej, jaki odbędzie się w SP nr 3; po powrocie będzie przyjmował interesantów. W czwartek wybiera się na uroczystości z okazji DEN do obornickiego gimnazjum, a po południu jedzie do Lubiąża by w klasztorze pocysterskim wziąć udział w wernisażu prac Marii Czajkowskiej.

 

Igor Bandrowicz, burmistrz Prusic wczoraj i dzisiaj jest na szkoleniu „Rozwiązywanie problemów uzależnień”. W środę natomiast włodarz gminy będzie uczestniczył w konferencji na temat zarządzania zasobami ludzkimi, a następnie ma spotkanie z dyrekcją gimnazjum. W czwartek burmistrz będzie uczestniczył w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Prusicach, w piątek natomiast zajmuje się sprawami bieżącymi urzędu. W niedzielę włodarza gminy będzie można spotkać na rajdzie rowerowym w Brzeźnie.

Robert Lewandowski, burmistrz Żmigrodu, wczoraj był się w UM we Wrocławiu gdzie prezentowano strategię rozwoju woj. dolnośląskiego do roku 2020. Dziś ma zaplanowane spotkanie z dyrektorem GDDKiA w sprawie budowy drogi S5 i bezpiecznego rozwiązania na skrzyżowaniu obwodnica-droga powiatowa  od. ul. Kościuszki do Powidzka W środę przyjmuje interesantów w godz. 14-16.  W czwartek na komisji rolnictwa będzie rozmawiał o nowym systemie gospodarki odpadami, natomiast o godz. 14 będzie na sesji nadzwyczajna rady, dot. odmowy zatwierdzenia taryf na ścieki. W piątek między godz.9 a 11 przyjmie interesantów, a w niedzielę będzie na koncercie w kościele św. Trójcy, ktory odbywa się w ramach MFMKiO.

 Jakub Bronowicki, wójt gminy Wisznia  Mała wczoraj uczestniczył w posiedzeniu komisji przyznającej Nagrodę Wójta za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla nauczycieli. Dzisiaj weźmie udział w konferencji polsko – niemieckiej w Miliczu, natomiast w pozostałe dni będzie się zajmował sprawami bieżącymi gminy.

Robert Borczyk, sekretarz gminy Zawonia w środę o godz. 10 będzie uczestniczył w uroczystym pasowaniu uczniów klas I szkoły podstawowej i gimnazjum w Czeszowie. W tym dniu będzie także przeglądał zadania inwestycyjne oraz zawiezie do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o kolejne place zabaw. W piątek zaś weźmie udział w obchodach Dnia Nauczyciela w Czeszowie.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here