Gmina pozyskuje środki i cały czas inwestuje

67

W tej chwili na przygotowanie przetargów i wyłonienie wykonawców oczekuje aż pięć zadań inwestycyjnych. Pierwsze z nich, to modernizacja stacji uzdatniania wody w Czeszowie oraz pomieszczeń hydroforni przy zbiorniku wody uzdatnionej w  Złotowie. Inwestycja ta zakwalifikowana została do współfinansowania dla Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW. Po podpisaniu umowy zostanie rozpoczęty proces inwestycyjny. Szacunkowa wartość zadania wynosi 335,4 tys. zł. Dofinansowanie zaś 204,5 tys. zł. Kolejnym zadaniem jest wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży z sołectw Skotniki i Radłów.

Wniosek oczekuje na wsparcie finansowe w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Wartość zadania wynosi 20,5 tys. zł. Wnioskowana pomoc natomiast to kwota 11,6 tys. zł. Gmina Zawonia na swoim terenie cały czas buduje kolejne świetlice, a oprócz tego zabiega także o ich wyposażenie. W tej chwili stara się o pozyskanie środków na wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwach: Czeszów, Niedary, Złotów i Skotniki. Zadanie to realizowane będzie w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Wartość projektu to 58 tys. zł. Oczekiwane dofinansowanie to kwota 29 tys. zł. Projekt ten już jest realizowany.

Kolejnym zadaniem, jakie gmina sobie postawiła jest wykonanie placów zabaw dla dzieci i młodzieży z sołectw: Czeszów i Niedary. Wniosek o przyznanie pomocy także  w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Koszt projektu to 36,7 tys. zł. Wnioskowana pomoc wyniesie 20,8 tys. zł. Projekt  ten także jest już realizowany.

Ostatnim zadaniem, aczkolwiek niezwykle istotnym dla gminy jest Centrum Rehabilitacji w Zawoni. Jego celem  jest przystosowanie istniejącego budynku siłowni na potrzeby wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych. Projektowana przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na budynek Ośrodka Rehabilitacji Narządów Ruchu zakłada podział pomieszczeń na część socjalno- sanitarną dla pracowników, część sanitarną dla pacjentów, część administracyjno- rejestracyjną oraz gabinety do rehabilitacji. Będą funkcjonować następujące gabinety: hydroterapii kończyn dolnych i kończyn górnych, masażu, kinezyterapii oraz fizykoterapii. W środku zaprojektowano siedem miejsc siedzących dla pacjentów oczekujących na zabieg rehabilitacyjny. Ponadto w każdym gabinecie rehabilitacyjnym będzie wydzielone miejsce z umywalką, koszem na ręczniki jednorazowe, pojemnikiem na mydło oraz wieszaki na odzież wierzchnią dla pacjentów.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here