Trzeci wiek rozpoczął rok akademicki

101

Na uroczystości obecni oprócz studentów obecni byli także: starosta Robert Adach, burmistrz Marek Długozima, nowy komendant Komendy Powiatowej Policji Trzebnica Marek Bugajski,  ks. dziekan Bogdan Grabowski oraz  ks. wicedziekan Jerzy Olszówka, a także zaprzyjaźnione osoby z trzebnickich instytucji, stowarzyszeń  i sąsiednich uniwersytetów.

Na początku głos zabrała Irena Kahalik, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Tęcza”, która powitała licznie przybyłych gości i dokonała krótkiego wprowadzenia do czwartkowej uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki. Następnie pani prezes poprosiła wszystkich o to, by wspólnie, stojąc odśpiewali pieśń „Gaudeamus igitur”(zarówno słuchacze, jak i goście otrzymali wydrukowany tekst tej pieśni).

W kolejnej części spotkania odbył się bardzo interesujący wykład dr Walentyny Wnuk zatytułowany „Starość jako wyzwanie”. Podczas kilkudziesięciominutowej prelekcji słuchacze mogli usłyszeć o tym, że starości nie trzeba się bać, ani przed nią uciekać. Trzeba ją przyjąć jako wyzwanie, jako zadanie, które trzeba wykonać. Ważne jest, aby na miarę swoich możliwości żyć aktywnie, spotykać się z ludźmi, stawiać sobie zadania i nowe cele. Nie wolno się zatrzymywać, ani uciekać przed ludźmi, bo wówczas można poczuć się bardzo samotnym i stracić sens życia.

Potem przyszedł czas na przemówienia gości. Jako pierwszy głos zabrał starosta Robert Adach, który podkreślił jak ważne jest w wykonywanej pracy doświadczenie posiadane przez seniorów. Młodzi ludzie często takiej wiedzy i doświadczenia życiowego nie posiadają. Jako drugi głos zabrał burmistrz Marek Długozima, który po swojej krótkiej przemowie wręczył bukiet kwiatów prezes UTW Irenie Kahalik, dziękując także poprzedniej prezes Teresie Baranieckiej. Słowa uznania i życzenia na nowy rok akademicki skierowali także przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Aby umilić przybyłym gościom czas, na koniec spotkania nastąpiła część artystyczna uroczystości. Przed publicznością z krótkim recitalem wystąpiła Agnieszka Niezgoda.

Tym samym studenci uniwersytetu rozpoczęli nowy rok akademicki, który będzie obfitował w liczne zajęcia i spotkania. Już w czasie ubiegłego weekendu odbyła się wycieczka szlakiem renesansu do  Kozłówki, Puław, Kazimierza, Janowca i Sandomierza. W czwartek rozpoczął się cykl wykładów pod nazwą „Promowanie zdrowego stylu życia”.

W październiku studenci trzeciego wieku będą także uczestniczyć w spotkaniach na temat samoobrony i regulacji prawnych dotyczących spadkobrania. Na następne miesiące zaplanowano stałe formy zajęć, a także uczestniczenie w organizowanych co jakiś czas wycieczkach i zabawach.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here