Spotkania z inwestorami i mieszkańcami, wyjazdy

71

Robert Adach, starosta trzebnicki – wczoraj brał udział w nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu, zwołanej w związku ze zmianą umowy z gminą Wisznia Mała na remont i utrzymanie drogi powiatowej Kryniczno-Malin. Dziś jedzie do Wrocławia, by w Wydziale Ochrony Środowiska omówić możliwości dofinansowania pomocy – urządzeń techniki ekologicznej dla nowo tworzonego technikum przy PZS nr 2 w Trzebnicy. Jutro będzie przewodniczył posiedzeniu Zarządu Powiatu. W czwartek weźmie udział w inauguracjach roku akademickiego dwóch uniwersytetów trzeciego wieku: w Trzebnicy i w Prusicach.  W piątek będzie uczestniczył w odbiorach szkół: PZS nr 2 w Trzebnicy i PZS w Żmigrodzie, po gruntownych termomodernizacjach.

Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy – wczoraj spotkał się z projektantami i wykonawcami remontu budynku adaptowanego na siedzibę SP nr 2 oraz szkoły muzycznej. Dziś rano jedzie do Wrocławia na spotkanie w Izbie Inżynierów. O godz. 12 wraca na pogrzeb ks. Krzysztofa Jagiełły. W środę podpisze umowę na remont ul. Kwiatowej oraz na wykonanie projektu przyłącza drogowego na Nowym Dworze. W czwartek będzie oprowadzał przedstawicieli urzędu marszałkowskiego po trzebnickim Rynku oraz aquaparku, jako najważniejszych inwestycjach na Dolnym Śląsku. Weźmie też udział w inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Tęcza”. Na piątek został zaproszony na święto szkoły do Ujeźdźca Wielkiego.

Sławomir Błażewski, burmistrz Obornik Śląskich – wczoraj rozmawiał z prezesem ZGK, m.in. o przyszłości zakładu po wprowadzeniu w życie zapisów nowej „ustawy śmieciowej”. Spotkał się także z przedstawicielem firmy odzyskującej podatek vat. Dziś po cotygodniowej odprawie kierownictwa urzędu jedzie do Lubnowa, by razem z mieszkańcami zlustrować stan dróg niszczonych przez maszyny służb leśnych. Jutro będzie przyjmował mieszkańców. W czwartek będzie uczestniczył w konferencji na temat różnych obliczy uzależnień. W piątek pracuje w urzędzie.

Igor Bandrowicz, burmistrz Prusic – wczoraj brał udział w spotkaniu z inspektorem nadzoru w sprawie kanalizacji. Dzisiaj ma Powiatową Radę Zatrudnienia, a także spotyka się z pracownikami urzędu w sprawie najbliższych konkursów, w ramach których można pozyskać dofinansowanie. Jutro włodarz gminy weźmie udział w konferencji Europejskiego Funduszu Społecznego, a także będzie planował wspólnie z pracownikami kolejny numer Biuletynu Gminy Prusice. W  czwartek burmistrz załatwia szereg spraw bieżących oraz uczestniczy w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku. Na piątek ma planowane spotkanie z kierownikiem ZGKiM. Natomiast w sobotę będzie uczestniczył w festynie w Ligocie Strupińskiej oraz spróbuje ciasta z jabłkami  na III Święcie Jabłka i Szarlotki.

Jakub Bronowicki, wójt gminy Wisznia Mała – wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczył w spotkaniu odnośnie programu kapitał ludzki, dziś w Urzędzie Marszałkowskim będzie podpisywał umowę o dofinansowanie małych projektów. W środę wójt będzie uczestniczył w konferencji na temat Europejskiego Funduszu Społecznego, w czwartek zaś będzie sprawdzał stan bieżących inwestycji. W piątek Jakub Bronowicki będzie zajmował się sprawami na miejscu, natomiast w niedzielę będzie uczestniczył w koncercie kameralnym w Krynicznie.

Robert Borczyk, sekretarz gminy Zawonia – wczoraj wziął udział w przetargu na dożywianie dzieci, w środę będzie uczestniczył w przeglądzie bieżących inwestycji prowadzonych na terenie gminy, a w niedzielę w koncercie kameralnym.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here