Uczniowie z LO w Trzebnicy wygrali II Dolnośląski Konkurs Drużynowy z Chemii

206

25 września 2012 roku odbył się II Dolnośląski Konkurs Drużynowy z Chemii dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z regionu Dolnego Śląska, zorganizowany w ramach XV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki przez pracownice Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej: dr inż. Magdalenę Piętkę-Ottlik i dr inż. Elżbietę Wojaczyńską. Konkurs, objęty patronatem Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, składał się z dwóch etapów – eliminacyjnego i finałowego. W etapie eliminacyjnym uczniowie rozwiązywali test wyboru. Do etapu finałowego zakwalifikowało się 10 drużyn, które uzyskały największą sumaryczną liczbę punktów w pierwszym etapie. W etapie finałowym, poprzedzonym wycieczką do Muzeum Politechniki Wrocławskiej, uczniowie rozwiązywali zadania problemowe, często wykraczające poza obowiązujący materiał szkolny. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: dr inż. Elżbieta Wojaczyńska, dr Anna Jaromin, dr inż. Jerzy Palus i dr Jacek Wojaczyński. Pierwsze miejsce przyznano drużynie  LO im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy w składzie: Kamil Marschollek i Andrzej Popiel, drugie – drużynie LO nr 12 we Wrocławiu w składzie: Nina Tarnowicz i Maciej Słowikowski, trzecie –  drużynie LO nr 14 im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu w składzie: Jakub Cal i Grzegorz Świątko. Laureaci i finaliści konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in. e-booki, tablety, plecaki, pendrive`y  i wiele innych, ufundowane przez Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, Dział Marketingu i Promocji Politechniki Wrocławskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, biuro Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz firmy: Alchem, Sigma-Aldrich, PCC Rokita, PCC Exol i Stepan Polska. Słodki poczęstunek dla uczestników konkursu oraz ich opiekunów zapewniła Cukiernia Pani Izabeli Zając. Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, a młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, która chce zaprezentować swoją chemiczną wiedzę, zapraszamy na przyszłoroczną edycję. Więcej informacji o Dolnośląskim Konkursie Drużynowym z Chemii na stronie www.ch.pwr.wroc.pl.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here