Zawonia wciąż inwestuje

170

Wystarczy wspomnieć oddaną do użytku największą w powiecie trzebnickim halę sportowo – widowiskową czy wybudowanie ciągów komunikacyjnych i parkingów, wraz z elementami małej architektury w centrum Czeszowa. Wszystkie inwestycje dofinansowane zostały ze środków zewnętrznych. Rok bieżący również obfitował w wiele cennych dla gminy inwestycji. W marcu . przeprowadzono postępowania w typie przetargu nieograniczonego, które wyłoniło wykonawców różnych inwestycji. Jedną z nich jest budowa przedszkola w Zawoni, wraz z osadnikiem ścieków. Wartość tego zadania wyniesie ponad 1 mln. zł. Przedszkole to zostanie oddane do użytku w czerwcu 2013 r. W tym nowoczesnym obiekcie, o łącznej powierzchni użytkowej 308 m kw. znajdować się będą trzy sale edukacyjno – zabawowe. Pierwsi mali goście, a będzie ich 60 skorzystają z przygotowanych dla nich atrakcji już w sierpniu 2013 roku.

W celu zapewnienia jak najlepszych usług edukacyjnych złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu przedszkola  z Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki.   Celem zadania jest wyrównywanie szans i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wartość projektu wyniesie ok. 250 tys. zł, w tym dofinansowanie stanowi aż 85 % kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu planuje się wyposażenie przedszkola w niezbędnych sprzęt oraz elementy edukacyjne dla dzieci. Ponadto planuje się organizację szerokiego zakresu zajęć w tym; języki obce – angielski i niemiecki, rytmika, zajęcia logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna. Wniosek w ocenie formalnej zajął II miejsce na liście rankingowej województwa dolnośląskiego.

Drugą dość ważną inwestycją dla mieszkańców jest budowa świetlic wiejskich w Trzęsowicach i Czachowie. Łączna wartość tych obu zadań wyniesie ponad 457 tys. zł. Inwestycje realizowane są w ramach działania ” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” i objęte są PROW na lata 2007-2013. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie do wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych. Głównym celem operacji jest rozwijanie więzi społecznych poprzez wybudowanie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności. Świetlice staną się miejscem integracji społecznej. Powstałe obiekty poprzez ich wielofunkcyjność pozwolą na organizację wielorakich spotkań tematycznych, szkoleń itp. Świetlice zostaną oddane do użytkowania już jesienią bieżącego roku.

Aby zwiększyć komfort jazdy podczas podróżowania po gminie, trzeba także zainwestować w budowę i remonty dróg. W tym celu powstały nowe nawierzchnie  na ulicach: Nauczycielskiej, Spokojnej, Słonecznej i Topolowej w Zawoni. Realizacja tego zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego z  TFOGRiL. Wartość powyższego zadania wyniosła 701 tys. zł. Planowane dofinansowanie wyniesie 186 tys. złotych.

Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic: Krótkiej, Spacerowej, Tęczowej, Piaskowej i Wrzosowej wyniosła 664 tys. zł. Zadanie to znajdowało się jako rezerwowe na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na 2012 r. Inwestycja ta obejmowała przebudowę drogi gminnej, która jest łącznikiem drogi wojewódzkiej nr 340 oraz powiatowej nr 1371. Fakt wyboru tego odcinka drogi miał kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pieszych i osób poruszających się pojazdami po drogach: wojewódzkiej, powiatowej i gminnych. Łącznik został oddany do użytku 15 czerwca tego roku i pełni rolę małej obwodnicy. Poza tym przebudowa tej drogi ma duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Zawoni.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here