Murek powinien naprawić właściciel nieruchomości

58

W ubiegłym numerze pisaliśmy o tym, że od wielu miesięcy murek znajdujący się przy chodniku wzdłuż ul. Obrońców Pokoju w Trzebnicy straszy przechodniów, zarówno swoim wyglądem, jak i tym, że w każdej chwili może się zawalić.Wysłaliśmy do Urzędu Miejskiego pytania odnośnie tego murka i pod koniec ubiegłego tygodnia otrzymaliśmy odpowiedź. Zbigniew Zarzeczny w odpowiedzi poinformował nas, że mieszkańcy sami nie podawali do Urzędu informacji o tym, że murek ten znajduje się w złym stanie technicznym.

– Wspomniany murek nie stanowi elementu pasa drogowego lecz podmurówkę ogrodzenia prywatnej nieruchomości przylegającej do pasa drogowego. W związku z powyższym to na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek naprawy uszkodzonego ogrodzenia – powiedział Zbigniew Zarzeczny, naczelnik wydziału techniczno – inwestycyjnego w UM Trzebnica.

A ponieważ ogrodzenie to przylega do ul. Obrońców Pokoju, stanowiącej drogę publiczną w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, właściciel nieruchomości takie prace winien zgłosić do Starostwa Powiatowego.

– Ponieważ  bloczki odspoiły się od podmurówki i spadły na chodnik, gmina usunęła wspomniane elementy z chodnika, aby nie stanowiły zagrożenia dla przechodniów – dodał Zbigniew Zarzeczny.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here