Porady Nauczyciela

80

Zazdrość

Pierwszy myśl Liturgii Słowa to zazdrość, która towarzyszy człowiekowi od początku istnienia (przykład Kaina czy braci Józefa), wygląda na chorobę, czasami nieuleczalną. Nic człowiekowi nie daje, a tylko rani jego duszę. Na pewnym etapie wędrówki przez pustynię narodu wybranego Bóg postanowił podzielić odpowiedzialność Mojżesza, aby ulżyć mu w misji przewodnika i obdarzył wybranych siedemdziesięciu darem proroctwa. Kiedy okazało się, że nie tylko obecni w namiocie „wpadli w uniesienie prorockie”, ale także nieobecni na tym spotkaniu, sam Jozue próbuje przekonać Mojżesza, aby zabronił im używania tego daru (prorokowania). Mojżesz wtedy bardzo rozsądnie odpowiada: „Czyż jesteś zazdrosny o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha” (Lb 11, 26-29). Mojżesz daje wspaniały przykład zrozumienia więzi łączącej go z Bogiem. Pragnie także aby cały lud znał ścieżki Boga, aby był otwarty na Boże wołanie i świadczył o Jego potędze. Podobnie było za czasów Jezusa. Gdy apostoł Jan donosi o dobru, które czynią inni ludzie, Jezus wręcz zaleca, aby korzystać z dobrych czynów, tych, którzy w imię Jezusa to robią (a nie tylko zazdrośnie patrzyć na ich życie).

 

Zgorszenie

Innym zagrożeniem naszego życia jest zgorszenie, które stanowi wielką pułapkę i przeszkodę w osiągnięciu tego, co dla nas najbardziej wartościowe. Sytuacja jest jeszcze bardziej niebezpieczna ponieważ nie zwracamy dzisiaj na to uwagę. Prasa, telewizja, film, środowisko stanowią wielkie zagrożenie, o czym mówi nasz Nauczyciel: „Kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze” (Mk 9,42). Zgorszenie jest wielką przeszkodą na drodze życiowej, dlatego tak surową karę zapowiada Jezus gorszycielom (zgorszyć, tzn. sprawić, że człowiek staje się gorszy!). Dlatego Jezus podaje przykłady, z jakiego powodu dochodzi do powstania grzechu (oko, ręka, noga). Zaleca usunąć przyczynę zła. W tej kwestii Mesjasz jest bardzo rygorystyczny i bezkompromisowy („lepiej jest dla ciebie bez ręki, nogi czy oka wejść do królestwa Bożego niż zdrowym być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie” – por. Mk 9,45-46). Warto tu popatrzeć na to czym żyjemy na co dzień, kogo słuchamy, komu wierzymy, gdzie chodzimy – są to często przyczyny grzechu, co z kolei prowadzi do złego życia (czyli zgorszenia).

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here