Niejasności w sprawie pomnika

59

Po raz pierwszy radny Karol Idzik zabrał głos w sprawie pomnika Pionierów Ziemi Trzebnickiej na posiedzeniu komisji budżetowej. Chciał dowiedzieć się, na jakiej podstawie wydano pieniądze z budżetu na rzekomą rewitalizację pomnika, który po zakończeniu prac przedstawia się przecież zupełnie inaczej. Wówczas uzyskał odpowiedź od skarbnik Barbary Krokowskiej, która zapewniła, że renowacja nastąpiła na wniosek złożony przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej. Do tematu radny Idzik powrócił na ostatniej sesji.

Na wstępie odczytał odpowiedź na interpelację, jaką złożył na początku maja: – Pozwolę ją sobie odczytać w całości, ponieważ ma tylko trzy zdania: W odpowiedzi na Pana wniosek złożony w dniu (…), informuję, że odsłonięcie pomnika miało miejsce 22 lipca 1985 r., natomiast zrewitalizowanego w kwietniu 2012 r.”. – To wszystko – powiedział radny Karol Idzik.

Radny starał się przekonać radę do tego, by (zgodnie ze statutem gminy), wezwała burmistrza do udzielenia szerszej odpowiedzi. – Nie jestem przeciwnikiem należytego honorowania Pionierów Ziemi Trzebnickiej, wprost przeciwnie. Jednak w tym przypadku uważam, że zostało złamane prawo. Przecież zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, to rada w formie uchwały podejmuje decyzję o ustanowieniu nowych pomników, a uważam, że to miało w tym przypadku miejsce. Przez słowo „rewitalizacja” uważam piaskowanie, czy kosmetyczne czynności prowadzone nawet przez pracowników komunalki. Tutaj mamy dwa odrębne pomniki. Mam wątpliwości, których nie rozwiewa lakoniczna odpowiedź burmistrza – dodał radny.

Swoje przypuszczenia co do tego, że pomnik pionierów jest zupełnie nową rzeźbą, a więc aby go postawić powinna być odpowiednia uchwała rady, radny Idzik argumentował następująco: po pierwsze oferta organizacji pozarządowej na rewitalizację wpłynęła 10 kwietnia, a już 10 dni później pomnik stał, poza tym towarzystwo od kilku lat usilnie starało się o rewitalizację pomnika, ale nie złożyło wniosku, wraz z innymi organizacjami o przyznanie środków do końca grudnia ub roku (gdy był na to czas), wreszcie radny powołał się na cytaty ze strony internetowej urzędu : – Gdy opisywano program uroczystości upamiętniających Dni Pioniera wspomniano m.in o tym, że „odsłonięto nowy pomnik upamiętniający przybyłych po wojnie osadników”, a w dalszej części, tj. w podpisie do zdjęć znajdziemy zapis: „napis widniejący na nowej i dotychczasowej części pomnika” – przytaczał swoje racje Idzik i pytał: dlaczego w budżecie nie przyznano środków na rewitalizację pomnika? dlaczego nie powołano komisji konkursowej, która wybrałaby najładniejszą pracę przedstawiającą pomnik? I wreszcie dlaczego o postawieniu pomnika zadecydował burmistrz, skoro zgodnie z ustawą to rada jest uprawniona do stawiania pomników czy nadawaniu nazw ulicom. Dodatkowo radny puścił w obieg ostatni numer NOWej gazety, gdzie na zdjęciach pokazaliśmy jak pomnik wyglądał przed „renowacją”, a jak wygląda obecnie. Radny pytał, czy według Państwa to są te same pomniki? Gazeta krążyła z rak do rąk, ale żaden z radnych z ugrupowania burmistrza Długozimy się nie odezwał.

Nie rozumie pan wielu rzeczy i zachowuje się jakby był na sali sądowej. Nie zgadzam się z panem, to nie pan decyduje o tym, jaki stanie pomnik, tylko kombatanci. Powtarzam jeszcze raz, to nie jest nowy pomnik. Jeżeli się pan nie zgadza z moim stanowiskiem, to może pan wystąpić do rady o uzupełnienie mojego stanowiska – odpowiedział radnemu burmistrz Marek Długozima.

Burmistrz jednak nie ma racji, bo jak pisaliśmy wyżej, o stawianiu pomników ich wyglądzie itp. nie decydują ani kombatanci, ani burmistrz, o tym powinna zdecydować cała rada podejmując odpowiednią uchwałę. Wracając do sprawy, radni z ugrupowania Długozimy oczywiście, bez słowa wyjaśnienia odrzucili wniosek radnego Idzika, o uzupełnienie odpowiedzi.

Można by tą dyskusję podsumować jednym przysłowiem: „jaki jest koń, każdy widzi”. Jednak czy w tym przypadku możemy tylko mówić jedynie o rewitalizacji pomnika? Przecież oprócz odświeżenia kamienia, całkowicie zmieniono cokół i postawiono zupełnie nową rzeźbę – potężnego orła – której wcześniej nie było… A czy Państwo uważają, że te pomniki niczym się nie różnią? Zapraszamy do wzięcia udziału w małym konkursie i dyskusji na naszej stronie internetowej www.nowagazeta.pl.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here