ROWEREM PRZEZ DOLINĘ BARYCZY

Duet kolarzy ze Żmigrodu Bernard Mikołajczyk i Jan Krzesak