Cudów się nie spodziewam

345

NOWa: – Został Pan wybrany na stanowisko KP Bór w sierpniu. Od jakich działań zacznie Pan wprowadzać zmiany w klubie?

Kornel Delczyk: – Swoją pracę rozpoczynam od zacieśnienia współpracy z władzami miasta. Już w sierpniu, po objęciu funkcji sternika klubu, spotkałem się z burmistrzem  Sławomirem Błażewskim oraz zarządcą stadionu panią Aleksandrą Durkalec-Rzepką. Celem spotkania było omówienie bieżacej sytuacji klubu oraz współpraca z OSiR-em.

 

NOWa: – Jaką sytuację zastał Pan po objęciu stanowiska w klubie?

KD: – Panowała dezinformacja, chaos organizacyjny, a do tego klub znajdował się w trudnej sytuacji finansowej. Priorytetem nowego zarządu było zgłoszenie drużyn do rozgrywek oraz zawarcie ugody z wierzycielami. W dalszej kolejności pozostawały kwestie utrzymania kompleksu sportowego oraz wzmocnienia drużyny seniorów. Chce jednak podkreślić, że poprzedni zarząd wykonował w klubie solidną pracę. Za kadencji prezesa Marcina Wojciówa seniorzy uzyskali promocję do klasy okręgowej, poprawiono infrastrukturę obiektu np. w postaci montażu piłkochwytów oraz oświetlenia boiska treningowego.

 

NOWa: – Jakie cele postawił Pan sobie odnoście zarządzania klubem?

KD:Celów jest kilka. Naszym celem numer jeden jest szkolenie młodzieży we wszystkich kategoriach wiekowych. Na dowód tego już w sierpniu nowy zarząd podjął decyzję o utworzeniu dwóch dodatkowych sekcji młodzieżowych. Aktualnie w klubie szkolimy żaczków, orlików, młodzików i juniorów młodszych. Nie mniej ważne jest zacieśnienie współpracy z władzami miasta oraz zainteresowanie lokalnej społeczności piłką nożną.

 

NOWa: – Jakie sekcje działają w obornickim klubie?

KD: – Klub Piłkarski BÓR Oborniki Śląskie reprezentują aktulnie: żacy, orliki, młodziki, juniorzy młodsi, seniorzy i oldboye. Wszystkie informacje dotyczące poszczególnych grup, opiekunów oraz treningów są dostępne na stronie internetowej klubu pod adresem: www.kpbor.pl

 

NOWa: – Kto trenuje poszczególne grupy?

KD:Wszystkie grupy są prowadzone przez doświadczonych instruktorów z uprawnieniami: żacy – Krystian Januszewski, orliki – Rafał Drożdżowski, młodziki – Agnieszka Szmyt, juniorzy młodsi – Robert Rejek, seniorzy – Marek Mroziński.

 

NOWa: – Jakie cele wyznaczył Pan trenerom poszczególnych sekcji?

KD:Wspólnym celem wszystkich trenerów grup młodzieżowych jest ciągłość szkolenia. Oczywiście każdy chce wygrywać, jednak miarą skutecznego szkolenia młodzieży nie są poszczególne wyniki na boisku. Jeśli w przyszłości część z tych chłopców będzie grała w drużynie seniorów, uznam że zadanie zostało wykonane.Inaczej wygląda sytuacja w sekcji seniorów. Przed trenerem Markiem Mrozińskim został postawiony cel zajęcia miejsca w czołowej piątce na koniec sezonu, dlatego drużyna w każdym meczu walczy o zwycięstwo.

 

NOWa: – Jak wygląda Pana współpraca z Urzędem Miejskim w Obornikach?

KD: – Bardzo pozytywnie oceniam współpracę z burmistrzem Sławomirem Błażewskim. Pan burmistrz jest zainteresowany, aby piłka nożna była wizytówką miasta i wspiera moje działania na rzecz szkolenia młodzieży. Niestety, nie wszystkim w gminie zależy, żeby Klub Piłkarski Bór funkcjonował na dobrym poziomie. Dramatycznie niskie dotacje z miasta na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu stawiają zarząd klubu przed wieloma dylematami.

 

NOWa: – Czy zabiega Pan o pozyskanie sponsora strategicznego?

KD: – Temat rzeka. Ja  wychodzę z założenia, że mamy już sponsora strategicznego – jest nim gmina. To gminie powinno zależeć, żeby grupa ludzi, która działa na zasadzie wolontariatu miała stworzone warunki do pracy z dziećmi. Tym czasem środki jakie otrzymujemy z gminy nie wystarczają na choćby podstawowe funkcjonowanie klubu w obecnych realiach. Mam tu na myśli 4 grupy młodzieżowe – około 100 dzieci – uczestniczące w turniejach lub cotygodniowych meczach mistrzowskich.Oczywiście zabiegam o pozyskanie mniejszych sponsorów, dla których możemy być partnerem biznesowym – banery na obiekcie, reklama na stronie internetowej. Tak pozyskane środki inwestujemy w sprzęt sportowy.

 

 NOWa: – Czy zamierza Pan wprowadzić jakieś zmiany co do składu drużyny grającej w lidze okręgowej?

KD:W porównaniu do poprzedniego sezonu doszło do kilku zmian w składzie. Z gry zrezygnował bramkarz Grzegorz Gawłowski, a Mariusz Bełkowski powrócił z wypożyczenia do Sokoła Wielka Lipa. W miejsce doświadczonego Gawłowskiego został pozyskany młodzieżowiec – Krystian Karbowniczak (Orkan Mojęcice), który solidnie zaprezentował się w grach sparingowych. Drugim pozyskanym zawodnikiem jest Artur Michałkiewicz, który dołączył do nas z Zorzy Pęgów. W drużynie jest bardzo dobra atmosfera, jestem optymistą, co do wyników w tym sezonie.

NOWa: – Czego warto życzyć nowemu prezesowi Boru na bieżącą kadencję?

KD: – Przede wszystkim zdrowia, bo cudów się nie spodziewam.

NOWa: – Dziękuję za rozmowę.

KD: – Dziękuję.

 

Rozmawiała Joanna Lewandowska

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here