Zdarzyło się 2 października… odnotowano w rocznikach Brzasku

80

1949 r. – Zwołano drugi wiec w obronie pokoju. Odbył się on na stadionie miejskim w Trzebnicy, na który przybyło ponad 700 osób. Po wiecu odbył się turniej piłki siatkowej i piłki nożnej drużyn z terenu powiatu. Organizatorem turnieju był Klub Sportowy „Związkowiec”.

1952 r. – Z informacji złożonej egzekutywie KP PZPR wynikało, że każdy członek partii, przed wyborami, objął patronatem 15 rodzin; agitację przedwyborczą prowadziło w terenie 1237 osób, sprawdzenia spisów wyborców dokonało tylko 27% obywateli w gminie Skarszyn, a aż  96% w gminie Wisznia Mała.

1958 r. – Egzekutywa omawiała realizację listu KC PZPR w sprawie zawieszenia nauczania religii w szkołach (przywróconej po wydarzeniach 1956 r.). W trzebnickich szkołach nie prowadzono już lekcji nauki religii. Zgłaszane były protesty przeciw zarządzeniu ministra oświaty w tej sprawie.

1982 r. – Trzebnickie Święto Sadów. W OSiR zorganizowano festyn sportowo-rekreacyjny oraz turniej piłki siatkowej z udziałem reprezentacji zakładów pracy i turniej tenisa ziemnego. Na stadionie sportowym odbył się turniej drużyn podwórkowych w piłce nożnej. Centralną imprezą dnia było VII Spotkanie działaczy regionalnego ruchu społeczno-kulturalnego z Dolnego Śląska poświęcone ochronie pejzażu kulturowego i środowiska naturalnego.

1985 r. – W Marcinowie odbyło się spotkanie działaczy społecznego ruchu regionalnego z Dolnego Śl. poświęcone przemianom kultury na wsi.

1987 r. (2-4 )X – Odbył się III Wojewódzki Zlot Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z okazji 30 rocznicy założenia w Trzebnicy pierwszego w kraju ogniska TKKF.

1993 r. – Zakończył się, trwający od 26 września, I Tydzień Kultury Chrześcijańskiej zainaugurowany Mszą świętą celebrowaną przez ks. kardynała Henryka Gulbinowicza w trzebnickiej bazylice. Otwarto wystawę „Kult św. Jadwigi w Trzebnicy”, wystawę prac plastycznych „Św. Jadwiga – patronka Śląska i Polski”, przedstawiono widowisko plenerowe „Przez miłość do Boga” w reżyserii Jana Bleckiego. Odbyły się wykłady w trzebnickiej bazylice oraz koncerty chórów.

1997 r. – „Spotkanie Czwartkowe” TMZT na temat historii Trzebnicy z udziałem prof. Kazimierza Bobowskiego.

2001 r. – W Żmigrodzie otwarto wystawę „Biała służba 2001. Relacja z wizyty Ojca św. we Lwowie”, przygotowaną przez Związek Harcerstwa Polskiego. Autorem zdjęć był Waldemar Samiło.

2003 r. –  Michał Popiel, uczeń LO w Trzebnicy, laureat konkursów i olimpiad z dziedziny matematyki, fizyki i chemii, został stypendystą Prezesa Rady Ministrów RP.

 

2004 r. – W Obornikach Śl. zorganizowano festyn „Koniec lata”. Wystąpiły zespoły: Vox Nostra, Music Tam i tancerze z OOK; odbyła się prezentacja pojazdów Klubu Motocros, a w sali sportowej rozegrano mecz piłki ręcznej.

2005 r. – Szkoła Podstawowa w Korzeńsku (dyrektor Mirosław Motwicki) uroczyście obchodziła 60-lecie istnienia. Z tej okazji odsłonięto pamiątkową tablicę.

2009 r. – Otwarto nowy, ponad dwukilometrowy odcinek drogi łączącej Rudę Żmigrodzką z Niezgodą. Droga biegnie przez las łącząc drogę powiatową z drogą wojewódzką.

 

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here