XX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzebnicy

664

Są „imprezy”, które przyciągają tłumy, a są też takie, które znajdują ograniczony krąg odbiorców. Ważne, ze oferta kulturalna naszego miasta od dwóch dekad poszerzona jest o kulturę wyrosłą z Ewangelii. Tak właśnie zdefiniował kulturę chrześcijańską otwierając XX TKCh. na uroczystej Mszy św. w dniu 16 września  ks. proboszcz Jerzy Olszówka. Zwrócił uwagę, że cała nasza bazylika to wytwór tej kultury, dzieła artystów przesiąkniętych nauką płynącą z Pisma Świętego, tworzących ku większej chwale Boga. Ks. proboszcz przywołał hasło tegorocznego „Tygodnia”: „W drodze ku świętości” – przypomniał słuchaczom, że wszyscy, chociażby przez chrzest, powołani jesteśmy do świętości, a spotkania rozpoczynającego się TKCh. mają zwrócić uwagę na różnego rodzaju znaki, drogowskazy, a przede wszystkim postacie, które pomogą każdemu w drodze ku świętości.

Pierwsze ze spotkań odbyło się już w niedzielę 16 września w Muzeum Kultu św. Jadwigi, gdzie brat Marcin Wojtczak przygotował wystawę „Arcydzieła sztuki sakralnej trzebnickiego sanktuarium”. Można tam zobaczyć niedostępne na co dzień arcydzieła haftu liturgicznego, ornaty, welony na kielichy, palki, kapy – wszystko bogato zdobione w przecudne wzory. Organizator wystawy zwrócił uwagę, że mniszki – cysterki haftując te cudeńka modliły się nieustannie między innymi za kapłanów, którzy będą używać tych szat.

W poniedziałek 17 września dla chętnych otworzyły się szeroko gościnne progi klasztoru sióstr boromeuszek. O godz. 18.00 mieliśmy okazję uczestniczyć w nieszporach, a następnie wysłuchaliśmy krótkiego wykładu siostry Bernardy Janusiewicz. Siostra na wstępie zwróciła uwagę – podobnie jak dzień wcześniej ks. proboszcz – na problem świętości w naszym życiu, cytując Księgę Kapłańską: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Zwróciła uwagę na fakt, że świętość jest owocem żywej wiary i żywej miłości. Chrystus sam prowadzi nas drogami sakramentów, modlitwy, miłosierdzia stawiając nam drogowskazy. To właśnie święci i błogosławieni. Wielu patronuje naszemu miastu, a między nimi św. Bernard z Clairvaux, duchowy ojciec benedyktynek przybyłych tu ze św. Jadwigą, a potem obdarzony również wielką czcią przez siostry cysterki.

To właśnie jedna z cysterskich opatek – Bernarda Paczyńska z Tenczyna na jubileusz 50-lecia ślubów zakonnych otrzymała w 1770 r. przepiękny prezent: sześć olbrzymich płócien o wymiarach 3,25x 2,13 m, obrazujących sceny z życia św. Bernarda. Pierwotnie wisiały w nawie głównej bazyliki, ale w latach 30 XX w. zostały przeniesione do korytarza klasztoru, gdzie znajdują się do dzisiaj. Namalował je w pracowni w Lubiążu malarz Franciszek Antoni Felder. W 1997 r. zostały poddanie kosztownej renowacji, by cieszyć oczy następnych pokoleń i pomagać w medytacji. Siostra Bernarda przystawała przy każdym z obrazów i przybliżała słuchaczom historię, którą przedstawia. Specjalne oświetlenie wydobywało wszystkie szczegóły tych płócien i powodowało zachwyt nad kunsztem artysty.

Droga ku świętości św. Bernarda to hasło ora et labora (módl się i pracuj). Całym swoim życiem świadczył, że miłość do Boga powinna być oparta na modlitwie i pracy, a wtedy na pewno zaowocuje tzw. życiową mądrością. Każdy z uczestników tego niezwykłego spotkania otrzymał krótką modlitwę do Matki Bożej, ułożoną przez tego świętego. Zakończyła ona poniedzialkowy wieczór.

We wtorek – 18 września – w dniu, który w Trzebnicy poświęcony jest św. Jadwidze – zgromadziliśmy się w bazylice na nowennie do św. Jadwigi. Mszy św., która nastąpiła później, przewodniczył i homilię wygłosił ks. prof. Józef Swastek, serdeczny przyjaciel nieodżałowanego ks. Antoniego Kiełbasy. Centralną postacią tego dnia była oczywiście św. Jadwiga. Przedstawiając ją kaznodzieja zwrócił uwagę, że tam, gdzie żyje kult świętych, jest żywa wiara. Mówił także o wielu zagrożeniach współczesnego świata. Zachęcał do czytania żywotów świętych, bo każdy z nas potrzebuje wzorów do naśladowania w swojej drodze ku świętości. Przypomniał także postać ś.p. ks. Antoniego Kiełbasy, krzewiciela kultu św. Jadwigi, organizatora Tygodni Kultury Chrześcijańskiej i wielu innych wydarzeń, zarówno religijnych,  jak i kulturalnych.

Po Mszy św. zebrani udali się na Plac Pielgrzymkowy, by przejść Małą Ścieżką św. Jadwigi z modlitewnikiem-przewodnikiem mającym służyć pomocą w rozważaniach, medytacjach przy poszczególnych stacjach tej Ścieżki. Jej uroczystego otwarcia i poświęcenia dokonał abp Marian Gołębiewski w dniu 15 października 2010 r. Poszczególne stacje udało się zrealizować dzięki składkom darczyńców, których nazwiska są wykute na boku kolejnych XV kolumn podtrzymujących księgi z wizerunkami miast, które wyznaczają szlak życia św. Jadwigi i zawierają krótkie Jej przesłania do nas, współczesnych.

Wieczór był ciepły, a światełka przy każdej z „ksiąg żywota” i pochodnie niesione przez Strzelców wprowadzały w nastrój zadumy nad drogą ku świętości tej niezwykłej kobiety. Przy ostatniej, XV stacji każdy z uczestników tego niezwykłego spotkania otrzymał przewodnik – modlitewnik po Małej Ścieżce św. Jadwigi. Ukazał się on dzięki pomocy burmistrza Marka Długozimy, finalizując pracę redaktorów, którzy spełnili marzenia twórcy Ścieżki – ś.p. ks. Antoniego Kiełbasy. Autorką krótkich tekstów w modlitewniku wydanym specjalnie na XX TKCh jest Barbara Kołodziejczykowa, a tekstów historycznych o kolejnych miastach, w których przebywała św. Jadwiga – Leontyna Gągało.

W środę 19 września w trzebnickich placówkach oświatowych katecheci na lekcjach religii zapoznali uczniów z prezentacją multimedialną: „Święci i błogosławieni spokrewnieni ze świętą Jadwigą z rodu Andechs” opracowaną przez Leontynę Gągało. Przedstawione zostały sylwetki następujących postaci: św. Elżbiety Węgierskiej (Turyńskiej), bł. Salomei Piastówny, św. Kingi (Kunegundy), księżniczki polskiej, bł. Jolenty, księżniczki polskiej, św. Małgorzaty Węgierskiej, św. Elżbiety Portugalskiej, królowej, św. Ludwika z Tuluzy, księcia Henryka II Pobożnego i księżniczki Gertrudy, córki św. Jadwigi i księcia Henryk Brodatego, ksieni klasztoru trzebnickiego.

W czwartek, 20 września, drogą ku świętości prowadzili nas Święci patronowie trzebnickiego kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Młodzież z Trzebnicy przygotowała bardzo ciekawą i pouczającą inscenizację według scenariusza i w reżyserii Leontyny Gągało, którą zaprezentowano właśnie w tej świątyni. W programie słowno – muzycznym „Nasi Święci Patronowie” udział wzięli uczniowie Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy: Robert Jakus, Krzysztof Jurewicz, Monika Kruszona, Michał Cisak, Patryk Kostyk, Jakub Krzywulski, Patryk Sokół, Dawid Stasik, Piotr Taźbirek oraz Kasia Pol, uczennica Technikum Gastronomicznego we Wrocławiu i Maciej Kasica, uczeń LO w Trzebnicy. Owacje zgromadzonych w kościele świadczyły o wrażeniu, jakie na wszystkich wywarło to krótkie przedstawienie. Można było poznać różne drogi do świętości obu tych postaci, które Chrystus postawił u progu Kościoła. Zamysł reżyserski sprawił, że obaj spotkali się, a nawet mieli okazję do krótkiej wymiany zdań. Inscenizacja pełna była umownych, bardzo symbolicznych znaków i gestów, co jeszcze bardziej przybliżało życie tych dwóch niezwykłych świętych. Swoje wyrazy uznania, dla wszystkich twórców i wykonawców wyraził ks. dziekan Bogdan Grabowski, a wśród uczestników dały się słyszeć głosy żalu, że jednak tak mało osób uczestniczyło w tym dniu Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here