Zgłoś propozycję do Smoka Sukcesu

71

Podczas balu zbierane są datki, przeznaczone na pomoc dla potrzebujących. Dzięki hojności darczyńców i sponsorów udało się pomóc podopiecznym obornickiego Domu Dziecka, Środowiskowego Domu Samopomocy „Pałacyk”, a także osobom z terenu gminy Żmigród, które uległy wypadkom losowym i wymagały długotrwałego leczenia.

Przypomnijmy, że statuetki Smoka Sukcesu są jedyną taką galą w naszym powiecie, podczas której odznaczani są przedsiębiorcy, osoby czy instytucje prężnie rozwijające swoją działalność. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach: biznes, sport i turystyka, kultura i oświata, działalność społeczna, rolnictwo oraz nagroda specjalna.

Kandydaci wybierani są na podstawie nominacji proponowanych przez mieszkańców. Zapewne znają państwo lub też słyszeli o działalności osób, które warto promować. Na podstawie zgłoszonych propozycji członkowie kapituły wybierają jednego zwycięzcę w każdej kategorii (za wyjątkiem nagrody specjalnej, która przyznawana jest tylko jednej osobie). O tym, kto z nominowanych już V edycji Smoka Sukcesu otrzyma statuetkę dowiemy się podczas balu charytatywnego.

W skład kapituły decydującej o rozstrzygnięciu rywalizacji w poszczególnych kategoriach wchodzą: Daniel Długosz – redaktor naczelny NOWej gazety trzebnickiej, ks. Andrzej Majchrzak – proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Powidzku, Franciszek Bieniek – właściciel firmy Jafra, Jan Czyżowicz – przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie, Wojciech Smoliński – sekretarz gminy Żmigród, Mirosław Uruski – komendant Hufca Powiatowego ZHP Powiatu Trzebnickiego. Przewodniczącym kapituły jest Robert Lewandowski – burmistrz gminy Żmigród.

Nominacje do kolejnej edycji Smoka można zgłaszać do końca października:

– w siedzibie żmigrodzkiego urzędu w biurze promocji (pok. 1) lub listownie na adres: Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród – Biuro Promocji (dopisek SMOK SUKCESU 2012), lub mailowo: promocja@zmigrod.com.pl, z dopiskiem SMOK SUKCESU 2012;

–  w redakcji NOWej gazety trzebnickiej (w godz. 8-16, w dni robocze), listownie: Redakcja NOWej gazety trzebnickiej ul św. Jadwigi 7, 55-100 Trzebnica lub na adres mailowy redakcja@nowagazeta.pl (w obu przypadkach z dopiskiem SMOK SUKCESU 2012).

Ważne jest, by podać kategorię, do której nominuje się wskazaną osobę, wraz z podaniem krótkiej charakterystyki kandydata i uzasadnieniem dlaczego właśnie to on powinna otrzymać statuetkę. Proszę również pamiętać o tym, by pozostawić swoje imię i nazwisko oraz dane, ponieważ wśród zgłaszających zostaną wylosowane atrakcyjne nagrody.

Przypomnijmy, że podczas ubiegłorocznego IV balu zwycięzcami zostali: firma MARKUS (kat. biznes), klub sportowy Piast (sport i turystyka), Krzysztof Szubert (kultura i oświata), ZHP Hufiec Powiatu Trzebnickiego (działalność społeczna), Maria i Czesław Rybkowie (rolnictwo), Bogdan Syk (nagroda specjalna).

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here