Wyposażenie dla świetlic

140

W ubiegłym tygodniu sekretarz gminy Zawonia, Robert Borczyk poinformował nas o tym, iż w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi 2012 realizowany jest projekt pn. „Wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwie Czeszów, Niedary, Złotów i Skotniki w Gminie Zawonia”.

Celem tego zadania jest wyposażenie w niezbędny sprzęt czterech świetlic wiejskich. Wyposażenie obiektów publicznych  sprzyjać będzie realizacji celów społeczno – kulturalnych oraz edukacyjnych. Ponadto realizacja operacji wpłynie na podniesienia atrakcyjności kulturalnej czterech sołectw, które zgłosiły swój udział w realizacji programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej oraz lepszego wykorzystania potencjału poprzez rozszerzenie i urozmaicenie oferty kulturalnej, kursów rękodzieła artystycznego, spotkań klubowych, czy innych form. Wartość tego zadania wynosi ponad 58 tys. zł. Dofinansowanie dla gminy na realizację zadanie wyniesie zaś ponad 29 tys. złotych.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here