Powstał Leśny Kompleks Promocyjny

457

Idea zakładania Leśnych Kompleksów Promocyjnych (LKP) narodziła się w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w połowie lat dziewięćdziesiątych. Jak dotąd jest to program pilotażowy, obejmujący najciekawsze, najbogatsze przyrodniczo i najatrakcyjniejsze turystycznie obszary leśne na terenie naszego kraju, na których prowadzona jest planowa gospodarka leśna, badane są naturalne ekosystemy, prowadzone są zaawansowane badania naukowe, jak również wyznaczane są szlaki turystyczne (piesze, rowerowe i konne) dla prawdziwych pasjonatów obcowania z naturą w stanie czystym. Przez ostatnie lata powstało dwadzieścia pięć Leśnych Kompleksów Promocyjnych i jak nietrudno się domyślić, objęły one znane puszcze, bory i wielkie kompleksy leśne o unikatowych walorach przyrodniczych. Wystarczy wspomnieć, że obszarami promocyjnymi są np. Puszcza Białowieska, Bory Tucholskie, Lasy Mazurskie. Teraz do tego elitarnego grona dołączyły Lasy Doliny Baryczy, obejmujące łącznie obszar 42 tys. 379 ha lasu na terenie Nadleśnictw: Żmigród i Milicz.

Pierwsze przymiarki do powstania Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Doliny Baryczy” miały miejsce we wrześniu 2011 r., natomiast już w listopadzie dyrektor generalny Lasów Państwowych dał zielone światło dla wdrożenia tego pomysłu na naszym terenie. Ostatecznie, w piątek 21 września w siedzibie Nadleśnictwa Milicz zawiązała się rada LKP „LDB”.  Z tej okazji zorganizowano dwudniowe obchody, które obejmowały z jednej strony piątkową, klasyczną konferencję naukową połączoną z wyjazdem studyjnym, poświęconą omówieniu specyfiki i fenomenu Lasów Doliny Baryczy, natomiast z drugiej – równie klasyczny sobotni Festyn Leśny, który zorganizowano na terenie kompleksu rekreacyjnego w Rudzie Żmigrodzkiej. Tym samym Ruda Żmigrodzka po raz trzeci na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni stała się centrum ważnych wydarzeń kulturalnych, goszcząc najpierw artystów, twórców i rękodzielników w ramach Powiatowych Dni Kultury Regionalnej, następnie fanów rybactwa w ramach Żmigrodzkiego Festiwalu Karpia, a w końcu leśników i miłośników lasu w ramach Festynu Leśnego.

Teraz my

Jak już wspomnieliśmy, starania żmigrodzkich i milickich leśników, by włączyć obszar Doliny Baryczy do systemu Leśnych Kompleksów Promocyjnych, trwały od dłuższego czasu. W tym dziele nadleśniczy Przemysław Wroński (Nadleśnictwo Żmigród) oraz nadleśniczy Roman Palewski (Nadleśnictwo Milicz) cały czas mogli liczyć na życzliwe wsparcie starosty trzebnickiego Roberta Adacha i starosty milickiego Piotra Lecha, których z kolei wspierali dolnośląscy posłowie na Sejm RP: Marek Łapiński i Ewa Wolak. Niemało nasi leśnicy zawdzięczają też prezesowi Stawów Milickich SA Sławomirowi Mazurkowi, który podczas konferencji naukowej w Miliczu jednoznacznie zadeklarował, że ogromne przedsiębiorstwo rybackie, gospodarujące na ponad 6 tys. ha akwenów położonych najczęściej wśród lasów, włączy się w działania Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Doliny Baryczy”, by podkreślić, że właśnie one stanowią, obok stawów karpiowych, jedno z najcenniejszych obszarów przyrodniczych nie tylko na terenie Dolnego Śląska, ale w ogóle całego kraju. Jest to o tyle ważna deklaracja, że wpisuje się w forsowaną od dłuższego czasu strategię władz województwa dolnośląskiego, które pragną przenieść  ciężar i kierunek ruchu turystycznego bardziej na wschód naszego regionu, tak by Dolny Śląsk nie kojarzył się tylko z Sudetami (zwłaszcza Karkonoszami) i górskimi uzdrowiskami, typu Świeradów Zdrój czy Lądek Zdrój, o Szklarskiej Porębie i Karpaczu nie wspominając.

Ostatecznie plan promocyjny udało się wcielić w życie. Zgodnie z procedurami ukonstytuowała się Rada Leśnego Kompleksu Promocyjnego, w skład której weszli: dr Cezary Beker z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (przewodniczący), dr Zygmunt Kącki z Uniwersytetu Wrocławskiego (wiceprzewodniczący) oraz Zofia Pietryka z Fundacji Doliny Baryczy (sekretarz). Honorowym członkiem rady został też prof. Dariusz Gwiazdowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. To właśnie im przypadł w udziale zaszczyt zaprezentowania w cyklu wykładów bogactwa Lasów Doliny Baryczy uczestnikom piątkowej konferencji w Miliczu, jak również omówienia w terenie fenomenów typowych właśnie dla tego obszaru.

Był las, nie było nas

Pomysł żmigrodzkich i milickich leśników na uczczenie historycznego wydarzenia, jakim jest powołanie do życia Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Doliny Baryczy” był prosty: należało zaprezentować publiczności, w tym gościom spoza naszego województwa, piękno regionu w serii wystaw fotograficznych, a także umiejętności pilarzy, monumentalną sprawność wielkich maszyn do ścinki drzew oraz dostarczyć rozrywki, tak osobom dorosłym, jak i dzieciom. Na miejsce Festynu Leśnego wybrano Rudę Żmigrodzką, która dysponuje doskonałą infrastrukturą turystyczną. W sobotnie przedpołudnie na placu obok świetlicy wiejskiej ustawiono dużą profesjonalną scenę muzyczną, rozmieszczono stoiska z grillowanymi potrawami, uruchomiono miasteczko rozrywki z dmuchanymi zamkami (sponsorem był SKOK Wspólnota), trampolinami i basenem, w którym unosiły się gumowe kule, do których raźnie pakowały się rozochocone dzieci. Nie zapomniano o „leśnym paśniku z przysmakami”, przy którym dwie urocze pracownice Domku Myśliwskiego w Niezgodzie częstowały wszystkich chętnych pajdą chleba domowej roboty ze smalcem z dzika i kiszonym ogórkiem, bigosem i gulaszem z dziczyzny, jak również o stoiskach z regionalnymi przysmakami, zabawkami i gadżetami kojarzącymi się z lasem. Boki placu opanowały ekipy z Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Sudety Zachodnie” (nadleśnictwa Szklarska Poręba i Świeradów), „Lasów Rychtalskich” (wielkopolskie nadleśnictwa Antonin i Syców) i „Lasów Doliny Baryczy” (nadleśnictwa Żmigród i Milicz), które pod namiotami prezentowały piękne zdjęcia, wyroby regionalne, sadzonki drzew oraz dziesiątki materiałów promocyjnych sławiących uroki lasu i jego mieszkańców. Osobne miejsce stanowiły stanowiska, na których miano rozegrać zawody sprawnościowe służb mundurowych oraz parking, opanowany przez motocyklistów z Polski i Ukrainy, którzy brali udział w rajdzie w Dolinie Baryczy.

Rudę Żmigrodzką odwiedzili w tym dniu ważni goście, by wspomnieć o burmistrzach Trzebnicy, Żmigrodu i Milicza, dyrektorze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Jerzym Łokietce, komendantach powiatowych policji i straży pożarnej, posłach na Sejm  i starostach, o leśniczych, podleśniczych, funkcjonariuszach Staży Leśnej, radnych i pracownikach Zakładów Usług Leśnych. Jednym słowem, gości honorowych, turystów i mieszkańców okolicznych wsi i miast liczyć można było w setkach.

Wszystko rozpoczęło się od odegrania na trąbkach sygnału myśliwskiego, czego dokonali członkowie zespołu sygnalistów z Zespołu Szkół Leśnych w Miliczu, pod kierunkiem Piotra Wosia. Czteroosobowy zespół utworzony został w listopadzie 2011 r. i jak dotąd brał udział w konkursach sygnalistów w Złotoryi i Lądku Zdroju (gdzie zajęli zaszczytne III miejsce). Mogliśmy wysłuchać przejmujących dźwięków np. sygnałów „Zbiórka myśliwych”, „Zając na pokocie” czy „Koniec polowania”. Po koncercie sygnalistów głos zabrał przewodniczący rady LKP „Lasy Doliny Baryczy” Cezary Beker, który w krótkiej mowie zapowiedział dalszą budowę ścieżek rowerowych biegnących przez kompleksy leśne i wzmożenie kampanii promocyjnej nadbaryckiego obszaru leśnego. Do tych samych tematów, choć z nieco innej perspektywy, odniósł się wiceburmistrz Żmigrodu Zdzisław Średniawski, który przypomniał, że ludzie żyją w podobnym rytmie jak przyroda, zaś celem takich przedsięwzięć, jak zakładanie leśnych kompleksów promocyjnych jest ochrona przyrody nie tylko dla siebie, ale i dla przyszłych pokoleń.  Otwarcia imprezy dokonali wspólnie nadleśniczowie z Milicza i Żmigrodu.

Wielkie emocje wywołał wśród publiczności pokaz sprawności drwali z drużyny Stihl Timbersports. Mistrz Polski Krystian Kaczmarek, wicemistrz Polski i mieszkaniec pobliskiego Szkaradowa Marcin Juskowski oraz Krzysztof Majewski, wszyscy zawodowi strażacy, zaprezentowali znane z telewizji konkurencje sprawnościowe rozgrywane na czas, takie jak: rąbanie kłody drewna topolowego siekierą, odcinanie plastrów drewna pilarką elektryczną, czy ścinanie wierzchołka pala o długości 2,7 m poprzez uprzednie wspinanie się na wbijanych w belę deskach. Uporanie się z trudami konkurencji wymagało nie lada siły, o czym przekonali się też trzej ochotnicy, którzy wzięli udział w konkurencji cięcia pniaka piłą ręczną. Nie byli oni jednak w stanie sprostać umiejętnościom drwali z Stihl Timbersports, dostarczają przy tym widzom solidnej porcji śmiechu.

Nie mniejsze emocje wywołał konkurs drużyn straży pożarnej, policji, Zakładu Usług Leśnych i leśników z LKP „LDB”. Rywalizowano w przenoszeniu na czas pniaków na kozły, przetaczaniu wielkich opon oraz odcinaniu plastrów drewna pilarką spalinową, tak by nie naruszyć zaznaczonych na kolorowo pól. Bój był zawzięty, a ostatecznie leśnicy okazali się fachowcami w każdym calu. Emocjonowano się również pokazem sprawnościowym drwali z firmy Makita oraz pokazem pracy potężnych maszyn leśnych typu harvester i forvarder, samodzielnie i zdalnie ścinających drzewa, pozbywających je kory i gałęzi i tnących na równe kilkumetrowe bale.

W międzyczasie rozstrzygnięto konkurs fotograficzny zorganizowany dla dzieci i młodzieży przez oba nadleśnictwa. I tak w kategorii dzieci w wieku 7-13 lat zwyciężyła Julia Rabiak (otrzymała aparat olympus), w kategorii 14-18 lat tryumfował Patryk Rebelski (otrzymał kamerę camileo), natomiast w kategorii powyżej 18 lat zwyciężył Mariusz Cieplik (nagrodzony statywem monopod). Wyróżnienia w postaci statywu, wielofunkcyjnego czytnika kart oraz karty pamięci otrzymali: Filip Waroczyk i Przemysław Błaszczyk.

Udany Festyn Leśny, któremu towarzyszyły wycieczki z przewodnikiem szlakiem rudobaryckim wokół pobliskiego Stawu Rudego, loteria fantowa, konkursy, gry i zabawy, zakończył się występami znanego zespołu muzyki country Honky Thonk Brothers oraz zespołu Aneks, który wykonał set przebojów tanecznych. Mamy nadzieję, że udany festyn zapowiadał równie udaną działalność Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Doliny Baryczy”.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here