Nocna wędrówka po klasztorze

46

Wędrówka, w której uczestniczyło wielu mieszkańców rozpoczęła się o godz. 20 w Rotundzie Pięciu Stawów, gdzie licznie zgromadzeni ludzie wysłuchali historii tego miejsca. Przedstawił ją brat Marcin. W tym miejscu rozdane zostały wszystkim także chlebki św. Jadwigi.

Rotunda Pięciu Stołów to murowany z cegieł krąg zbudowany w XIII wieku. Według tradycji to właśnie tutaj św. Jadwiga prowadziła swoją działalność charytatywną. W środku kręgu znajduje się krzyż, figura św. Jadwigi oraz obrazy zawieszone w wewnętrznej części kręgu przedstawiające sceny z Legendy o św. Jadwidze Śląskiej. W XVII wieku rotunda stała się miejscem odosobnienia chorych podczas panującej epidemii.

Z rotundy zwiedzający trzebnickie zabytki udali się ulicami Grunwaldzką i Klasztorną, by o godz. 20.30 rozpocząć zwiedzanie klasztoru sióstr boromeuszek. Na początku wszyscy licznie zgromadzili się przed wejściem  prowadzącymi do zabytkowego obiektu. Tam zostali powitani przez siostry boromeuszki, a następnie podzieleni na dwie grupy. Jedna z grup wraz z siostrą przewodniczką udała się do klasztornego muzeum, druga zaś zwiedzała kaplicę klasztorną oraz oglądała przedstawienie w wykonaniu uczniów przygotowanych przez Leontynę Gągało.

Pierwsza grupa udając się do muzeum, przechadzała się ciemnymi korytarzami klasztoru, oświecanymi tylko świeczkami umieszczonymi przy ścianach. Z głośników zaś słychać było śpiew gregoriański, co wprowadzało niesamowity klimat. Po dotarciu do muzeum można było oglądać najróżniejsze eksponaty, przedstawiające historię sióstr boromeuszek w Trzebnicy.Zgromadzone zostały one w trzech pomieszczeniach, z których ostatnie udostępnione zostało zwiedzającym po raz pierwszy.

Gdy do muzeum udała się grupa druga, pierwsza w tym czasie udała się do kaplicy klasztornej, by tam wysłuchać opisu znajdującego się na suficie fresku przedstawiającego świętych. Pod koniec spotkania zgromadzeni obejrzeli przedstawienia na temat św. Jadwigi, księcia Henryka Brodatego i ich córki Gertrudy. Ukazywało ono historię powstania klasztoru cysterek, a także ukazywało jeden z największych problemów, z którymi siostry się obecnie zmagają – pilną potrzebę remontu cennego zabytku.

Potężny klasztor od wielu lat nie był remontowany i w tej chwili wymaga już wielu napraw. Najpilniejszy jest remont dachu klasztoru o pow. ok.1 ha. Ponadto odpadają tynki zewnętrzne, niszczeją zabytkowe mury i sklepienia, a przez skorodowane rury przecieka woda.

W tym celu ratowania klasztoru powstała Fundacja dla Ratowania Klasztoru Św. Jadwigi Śląskiej „By służyć”. Działa ona od 1 czerwca 2011 r. a jej głównym celem jest zachowanie duchowego i materialnego dziedzictwa św. Jadwigi Śląskiej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej klasztoru.

Trzecim punktem programu wieczornego zwiedzania było spotkanie w trzebnickiej bazylice. Zabytki kaplicy św. Jadwigi omówił w bardzo interesujący sposób brat Marcin.

Piątkowe spotkanie zakończyła wspólna modlitwa w krypcie św. Bartłomieja.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here