Czym w tym tygodniu zajmują się włodarze

66

Robert Adach starosta trzebnicki wczoraj konferował z dyrekcją oraz nauczycielami PZS nr 2 w Trzebnicy na temat planów utworzenia w szkole nowego kierunku: technikum związanego z energią odnawialną. Uczestniczył także w pracach dwóch komisji Rady Powiatu: budżetowej i oświaty. Dziś przede wszystkim będzie uczestniczył w sesji RP. Jutro jedzie na dwudniowy konwent starostów Dolnego Śląska. Jednak planuje wieczorem wpaść do Trzebnicy na inaugurację koncertów lisztowskich o godz. 18 w sali przy ul. Leśnej, na które zaprasza wszystkich mieszkańców. W piątek będzie prowadził rozmowy z współpracownikami na temat potencjalnych inwestycji możliwych do zaplanowania w przyszłorocznym budżecie.

Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy wczoraj uczestniczył w obchodach 20. rocznicy powstania Agencji Nieruchomości Rolnych. Dziś spotyka się przedstawicielami Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej, później ma naradę z projektantami remontu ulic: Kwiatowej i Żołnierzy Września. Jutro przyjmuje mieszkańców, a od godz. 12 będzie uczestniczył w sesji Rady Miejskiej. W czwartek poprowadzi odprawę z projektantem i wykonawcą modernizacji budynku dla SP nr2 i szkoły muzycznej. W piątek będzie pracował w urzędzie.

Sławomir Błażewski, burmistrz Obornik Śląskich wczoraj m.in. był  w zamku Topacz w Ślęzie na jubileuszowych obchodach oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych. Dziś po naradzie kierowników w gminie jedzie do urzędu marszałkowskiego, by podpisać aneks do umowy na dofinansowanie budowy świetlicy w Jarach. Jutro będzie przyjmował interesantów, a po południu będzie uczestniczył w zebraniu wiejskim w Lubnowie. Najważniejszym zadaniem burmistrza w czwartek będzie udział w sesji Rady Miejskiej. Na piątek ma zaproszenie do SP w Osolinie na święto pieczonego ziemniaka, potem w ZGK będzie przewodniczył naradzie dotyczącej planowanej budowy stacji uzdatniania wody w Obornikach Śl. W sobotę otworzy świetlicę wiejską w Jarach, a po południu pojedzie do Zajączkowa na Wieczór Seniora.

Robert Lewandowski burmistrz Żmigrodu wczoraj była na jubileuszu 20-lecia działalności oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, dziś ma zaplanowane spotkanie z prezesem spółki stawy Milickie SA. oraz uczestniczy w podsumowaniu projektu  „Po zdrowie na szlak rudo-barycki” w Rudzie Żmigrodzkiej. W środę spotka się w sprawie inwestycji PKP w Warszawie, dzień później będzie uczestniczył w obradach sesji RM, a w piątek wyjeżdża na wymianę partnerską do Bargteheide. W niedzielę  będzie na koncercie, który odbędzie się w żmigrodzkim kościele w ramach MFMKiO – wystąpi Katarzyna Stankowska „Nie ma szczęścia bez miłości” – piosenki W. Szpilmana.

Grzegorz Terebun, sekretarz gminy Prusice w dniu dzisiejszym będzie rozmawiał z pracownikami urzędu na temat konkursów unijnych na kulturę, edukację i inwestycje w ramach, których planowane jest złożenie wniosków. Jutro sekretarz będzie wizytował inwestycje gminne, a następnie wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku domknie partnerski projekt  w ramach rządowego programu aktywności osób starszych. W czwartek spotka się z inżynierem kontraktu na temat budowy kanalizacji i będzie załatwiać szereg spraw bieżących na terenie urzędu. Natomiast w piątek sekretarz wspólnie z pracownikami od inwestycji będzie robił przegląd dróg gminnych, a także spotka się z kierownikiem Ośrodka Zdrowia.

Jakub Bronowicki, wójt Wiszni Małej w poniedziałek uczestniczył w obchodach XX-lecia ANR, dziś załatwia sprawy bieżące; w środę będzie uczestniczyć w obradach sesji RM, natomiast w czwartek i piątek przebywa na urlopie. Wójt zaprasza mieszkańców na spotkanie, które zostanie zorganizowane w siedzibie OKSiR, podczas którego będzie omawiana sytuacja związana z nową ustawą o gospodarce odpadami.

Robert Borczyk, sekretarz gminy Zawonia dzisiaj będzie uczestniczył w spotkaniu z dyrektorami ośrodków kultury z całego powiatu; w środę będzie uczestniczył w komisjach rady, natomiast w czwartek odbędzie się sesja Rady Gminy. W pozostałe dni będzie się zajmował sprawami bieżącymi.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here