Dyrektor bez konkursu będzie kierwał szkołą

410

Już trzy tygodnie temu otrzymywaliśmy skargi od rodziców i nauczycieli, którzy informowali nas o decyzji Marka Długozimy. Burmistrz bez żadnych konsultacji z gronem pedagogicznym postanowił powierzyć kierowanie szkołą wicedyrektorce gminnego przedszkola. Na potwierdzenie tych wiadomości nie trzeba było długo czekać, 3 sierpnia kilka minut po godz. 16 stosowne oświadczenie zostało opublikowane na stronie internetowej urzędu. Burmistrz informuje, że w związku z nierozstrzygniętym konkursem na stanowisko dyrektora, zaproponował kierowanie placówką Elżbiecie Nowak, która do końca sierpnia pełni obowiązki zastępcy dyrektora Przedszkola nr 2. W dniu pojawienia się komunikatu nikt z dyrekcji gimnazjum nie mógł uzyskać więcej informacji. Podobnie było w następnym tygodniu, bowiem okazało się, że burmistrz przebywa na urlopie, natomiast żaden z jego zastępców nie znał sprawy i nie potrafił powiedzieć więcej szczegółów. Nie było również dyrektor ZAPO Agnieszki Moździerz, która przebywała w sanatorium.

Konkurs, którego nie było

10 maja na BIP-ie urzędu, w zakładce nabór na stanowiska pracy, pojawiła się informacja o ogłoszonym konkursie na stanowisko dyrektora szkoły. Zgłosiło się wówczas dwoje chętnych, jednak z przyczyn formalnych nie został rozstrzygnięty. – W lipcu rozmawiałam na ten temat z burmistrzem, kiedy zapytałam o kolejny termin ogłoszenia konkursu, burmistrz odpowiedział, że zostanie ogłoszony w sierpniu – powiedziała NOWej Beata Śródka, obecna dyrektor placówki. I chociaż, jak podaje dyrektorka codziennie sprawdzała stronę internetową urzędu, to żadnego komunikatu o konkursie nie znalazła. Potem pojawiło się oświadczenie Długozimy. Grono pedagogiczne zaniepokojone tą sytuacją na nadzwyczajnym zebraniu wystosowało pismo do burmistrza, w którym podaje swoje obawy przed mianowaniem Elżbiety Nowak nową dyrektorką szkoły. Najważniejszym argumentem wysuwanym przez nich jest zarzut, że burmistrz podjął tę decyzję bez konsultacji przedstawicieli rady (a więc łamiąc ustawę o systemie oświaty), w którym figuruje zapis, że mogą oni współdecydować o rozwoju placówki. Zastępca burmistrza Jerzy Trela przekonuje, że zaproponowana kandydatka jest osobą kompetentną.

Patrząc na terminy spotkań z radą pedagogiczną, a więc 3 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego, propozycja którą przedstawi wydaje się jedyną słuszną: – Niezrozumiałe dla nas jest podejście do tej sprawy przez burmistrza – powiedziała Beata Śródka.

Dla nas zastanawiające jest, dlaczego, pomimo wcześniejszych zapowiedzi, nie został ogłoszony drugi konkurs na to stanowisko. Nie twierdzimy, że Elżbieta Nowak nie posiada odpowiednich kompetencji do tego, by zarządzać gimnazjum, jednak gdyby konkurs się odbył, wówczas mogłaby wystartować w nim. A komisja porównałaby wszystkie kandydatury i wybrała tę najlepszą. Zaletą otwartych konkursów jest przecież właśnie możliwość sprawdzenia i wyboru najlepszego kandydata, co nie jest możliwie w przypadku nominacji.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here