Pokochać Eucharystię

147

Zapowiedź Eucharystii

Najczęściej pierwowzorem dla Uczty Eucharystycznej jest Pascha narodu wybranego, spożywana co roku na pamiątkę wyjścia z niewoli egipskiej (zapowiadająca przyjście Mesjasza). Istnieją jednak jeszcze inne odniesienia do tej uczty. Jest nią chociażby fragment z Księgi Przysłów (9, 1-6), który opisuje swego rodzaju przyjęcie (ucztę). Mądrość jest ukazana tu jako pani domu, która zapraszana do siebie w gościnę. Miejscem uczty jest dom przyozdobiony siedmioma kolumnami (cyfra „siedem” ma tu znaczenie symboliczne –  oznacza doskonałość). Mądrość (tu także symbol – oznacza Boga) zaprasza ludzi, aby słuchali rad i wskazówek, żeby również skorzystali z zaproszenia i przyszli na ucztę.

Nasza Eucharystia

Tajemnica Eucharystii dojrzewa w każdym człowieku, o ile zgłębia on ją na modlitwie, katechezie szkolnej i parafialnej, czytając i słuchając słowa Bożego, uczestnicząc w nabożeństwach. Każdy chrześcijanin jest zobowiązany dbać o Kościół duchowy i materialny. Wszyscy jesteśmy przecież Bożą budowlą, a Kościół jest naszym domem. Bóg troszczy się o ten Dom, dlatego „podpowiada” nam poprzez przykazania, jak mamy postępować (ponieważ nie zawsze człowiek potrafi od razu odkryć najważniejsze i najlepsze dla siebie wartości!). Jednym z takich przykazań jest obowiązek udziału w Eucharystii. Ponieważ Mszę św. nie można „zrozumieć”, dlatego trzeba najpierw przyjąć ją jako pewnego rodzaju dobro, które Bóg nam daje. Ufając Bogu łatwiej jest realizować nakazy czy zakazy, które przekazuje od wieków Bóg w swoim Prawie. Dzisiaj Urząd Nauczycielski Kościoła interpretuje i przekazuje Prawo Boże wiernym do realizowania. Dopiero wtedy, gdy przyjmiemy to Prawo jako Boże, możemy coraz bardziej wnikać także w tajemnicę Eucharystii. Pomoże nam to także do nowego życia, które powinno mieć miejsce wtedy, gdy we właściwy sposób uczestniczymy we Mszy św.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here