Wieści z trzebnickiego grodu

399

17 sierpnia 1810 r. – zmarła Dominika Anna Maria baronowa von Giller, ostatnia ksieni klasztoru cysterskiego i ostatnia właścicielka miasta Trzebnicy. Anna Maria urodziła się 3 sierpnia 1739 r. w Rettkau (obecnie Retków) koło Głogowa. Pochodziła z magnackiej gałęzi rodu Giller. W wieku 17 lat wstąpiła do klasztoru cysterek w Trzebnicy. Przy składaniu ślubów zakonnych przyjęła nowe imię – Dominika. W opactwie pełniła wiele funkcji. Najpierw zarządzała kuchnią klasztorną, a potem administrowała dobrami opactwa. Po śmierci ksieni Bernardy Paczyńskiej z Tenczyna, 26 zakonnic – 17 listopada 1789 r. – wybrało ją na urząd opatki klasztoru. Kadencja Dominiki I Giller trwała 21 lat.

W czasie swego panowania kupiła kilka nieruchomości i odzyskała dwa wcześniej utracone zamki. W dobrach klasztornych zbudowała trzy kościoły, m.in. w Ołoboku w 1795 r., klasyczny p.w. św. Bartłomieja, a w  latach 1803-1806 w Bukowicach, barokowy p.w. Wniebowzięcia NMP. W prezbiterium tej świątyni umieszczono obraz z wizerunkiem fundatorki kościoła.

W latach 1790-1794 udzielała dużej pomocy i schronienia wielu francuskim emigrantom, którzy uciekając z objętej rewolucją Francji, wędrowali przez Trzebnicę na ziemie polskie i do Rosji. Pomagała też innym klasztorom na Śląsku. Franciszkanom z Wrocławia dała 1000 talarów na budowę nowego klasztoru, a innym zgromadzeniom, będącym w złej kondycji finansowej, wysyłała pieniądze na ich utrzymanie.

27 maja 1794 r., opactwo trzebnickie odwiedził król pruski Fryderyk Wilhelm II, wraz z synami i ministrami. Król zwiedził klasztor i udał się do Lasu Bukowego na festyn, który na jego cześć zorganizowała ksieni Dominika. Dla upamiętnienia tej wizyty – króla i jego następcy Fryderyka Wilhelma III – opatka zasadziła trzy buki, zwane królewskimi, które dały początek leśnemu parkowi. W tym samym roku otworzyła dwa nowe szpitale: w mieście imienia św. Łazarza, dla obu wyznań i przy klasztorze dla 12 biednych kobiet, którym zapewniała odpowiednie utrzymanie.

W 1798 r. klasztor i miasto odwiedził książę brunszwicko-oleśnicki Fryderyk August, Podczas tej wizyty wartę honorową pełniło trzebnickie Bractwo Strzeleckie. Książę podarował strzelcom złoty medal o wartości 8 dukatów. Ksieni postanowiła  zwiększyć liczebność bractwa i zarządziła, aby każdy cech dostarczył strzelców, większe cechy – czterech mężczyzn, a mniejsze dwóch.

Za jej panowania, 25 czerwca 1808 r. o godz. 3 po południu, piorun (ponownie) uderzył w dach gotyckiej kaplicy św. Jadwigi. Wówczas ksieni, latem tego roku, zamówiła piorunochron, który został zamontowany przez pirotechnika, pod nadzorem prof. Jungnitza z Wrocławia. Inwestycja ta kosztowała 700 talarów.

Ważnymi wydarzeniami w kadencji opatki Dominiki Giller były: 600- lecie założenia klasztoru cysterek w Trzebnicy, które uroczyście święcono 19 czerwca 1803 r. oraz złoty jubileusz złożenia przez ksienię ślubów zakonnych, przypadający 22 września 1805 roku.

Ksieni Dominika Giller zmarła na krótko przed kasatą klasztoru – 30 października 1810 roku. Została pochowana w krypcie kościoła klasztornego. Po jej śmierci, zakonnice nie uzyskały zgody od władz świeckich na wybór nowej przełożonej klasztoru. Sprawy administracyjne opactwa prowadziła przeorysza (u cysterek zastępczyni opatki) Benedykta Hoschek. Dominika von Giller zamknęła listę 39 opatek książęcego klasztoru cysterek  i właścicielek grodu trzebnickiego.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here