Zdarzyło się 7 sierpnia… odnotowano w kronikach Brzasku

43

1952 r.- Zespół koordynujący budowę spółdzielczości produkcyjnej na wsi stwierdził, że z 14 wsi wytypowanych do założenia spółdzielni, tylko 5 było na to przygotowanych. Spółdzielnie powstały w Ozorowicach, Krościnie Wielkiej, Skotnikach, Malinie i Siemianicach. Prowadzona agitacja nie przynosiła spodziewanych efektów.

1953 r. – Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Trzebnicy, a wraz z nim inne komitety na swoich posiedzeniach omawiały te same tematy: rozejm w Korei, problem żniw i skupu zboża i akcję walki ze stonką ziemniaczaną. W Trzebnicy zaaprobowano hasło: „Stonka jest wrogiem i powinno się ją tępić!”.

1956 r.- W całym powiecie przeprowadzono zebrania w zakładach pracy i instytucjach. Podstawowym tematem zebrań były „wypadki poznańskie”. Jak podano w informacji do władz wojewódzkich, wszystkie zakłady pracy potępiły te wydarzenia, ale przy okazji, np. w stolarni w Obornikach Śl. podnoszono potrzebę poprawienia bhp, ubrań roboczych i płac.

1998 r. – Stowarzyszenie Młodych Demokratów zorganizowało w Trzebnicy spotkanie z posłem na Sejm RP  Grzegorzem Schetyną i dyrektorem Biura Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – Jackiem Protasiewiczem.

2004 r.- Na placu targowym w Trzebnicy odbył się pierwszy jarmark produktów od producenta i produktów z gospodarstw ekologicznych. Jarmark zorganizowano z inicjatywy Polskiego Klubu Ekologicznego – Okręg Dolnośląski, przy współudziale Urzędu Miejskiego i Regionalnego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich we Wrocławiu.

2010 r. – W ZPK w Żmigrodzie odbyła się impreza „Dzień Europy” z konkursem wiedzy i występem zespołów muzycznych oraz wokalistek: Izy Możdżeń i Martyny Marek.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here