Letnia sesja, letnie tematy

42

Wezwanie jest wstępem do skierowania sprawy do sądu administracyjnego. Samorząd w Wiszni, co jakiś czas rozpatruje takie wezwania, potwierdzając zgodność planu zagospodarowania przestrzennego ze strategią rozwoju.

Dla mieszkańców gminy interesującą jest podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej, realizowanej w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ligota Piękna, Wisznia Mała, Wysoki Kościół -Gmina Wisznia Mała” współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Najważniejszymi punktami tego regulaminu są założenia dotyczące dotacji. Właściciel przyłącza, jeśli zawrze umowę z gminą, może otrzymać 50 procentową dotację do kosztów instalacji. Zainteresowani otrzymają szczegółową informację w tej sprawie w urzędzie gminy.

Radni z uwagą wysłuchali ciekawej informacji wójta, Jakuba Bronowickiego o jego czynnościach, jakie wykonał na przestrzeni lipca br. Poinformował, że przyjęto ustalenia z urzędem miasta Wrocław dotyczące przejęcia części poligonu pod potrzeby zoo. Gmina wyposażyła w przybory szkolne grupę dzieci z Ukrainy, przebywającą na Dolnym Śląsku. Ustalono z Bankiem Spółdzielczym z Trzebnicy czynności, jakie zostaną podjęte, aby od stycznia 2013 roku wszystkie operacje finansowe były prowadzone poprzez konta osobiste rolników, oczywiście ze stopniowym poszerzaniem zakresu operacji. Gmina Wisznia Mała w rankingu samorządów prowadzonym przez Rzeczypospolitą zajęła 15 lokatę w kraju i pierwszą na Dolnym Śląsku. Ustalono ze Starostwem Powiatowym, że gmina wystąpi o przebudowę drogi Kryniczno – Malin – Ligota Piękna.

Przetarg na budowę przystanku kolejowego w Pierwoszowie nie odbył się, bowiem jedyny oferent zgłosił cenę przekraczająca możliwości płatnicze gminy i kolei. Będzie więc powtórka. Wójt poinformował sołtysów i radnych o poszukiwaniu na terenie gminy rolników, którzy maja otrzymać odszkodowania za ziemię przejętąpod budowę S5 przez biura prawne, stwierdzając, że koszta obsługi prawnej mogą być porównywalne z ceną ziemi. Gmina będzie ten problem monitorować i udzielać pomocy rolnikom po uprawomocnieniu się decyzji wojewody o budowie drogi.

Radni przyjęli jednogłośnie wszystkie zaproponowane uchwały.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here