Byliśmy w Malinie

361

Nowa – Malin był i jest miejscowością aktywną społecznie. Choć dawniej była to wieś typowo rolnicza, kwitło tu życie kulturalne. Szefujesz grupie odnowy wsi. Opowiedz, jaki Malin jest obecnie?

 

Marzanna Jurzysta – Ziętek – Zacznijmy od podstawowej informacji. Jesteśmy wsią należącą do gminy Wisznia Mała. Jesteśmy miejscowością liczącą oficjalnie 528 mieszkańców, jednak ta liczba nie odzwierciedla faktycznej ilości ogółu mieszkańców. Dawniej Malin zamieszkiwali osadnicy, przybyli z różnych stron kraju. Ale gdzieś od 7 lat nasza miejscowość stała się atrakcyjna, ze względu na swoje położenie i urok. Wielu nowych rodzin i osób osiedla się we wsi. Obecnie „nowi” mieszkańcy to około 30 procent ogółu. Jeszcze niedawno mówiło się, że Malin jest „sypialnią ” dla Wrocławia. Ale ta sytuacja zmienia się. Cale rodziny osiedlają się na stale. Po części taką sytuację wymuszają dzieci.

 

N – Mówiąc o dzieciach, opowiedz jak wygląda świat dzieci, na co dzień?

 

MJZ – Właśnie dzieci – to szkoła, kontakty, przyjaźnie, bezpieczeństwo. Na co dzień dzieci wspólnie się bawią, uczestniczą w zajęciach świetlicowych, wspólnie uczestniczą w wycieczkach, festynach, występach szkolnych. Razem chodzą do kościoła. Cały proces integracyjny „starych” i „nowych” zaczyna się od dzieci..

 

N – Wasza świetlica tętni życiem. Jakie zajęcia są prowadzone na bieżąco i sporadycznie?

 

MJZ – Różnie bywa w ciągu roku. Dla przykładu przypomnieć należy, że zawiązała się nieformalna grupa taneczna. Grupa występowała już na imprezach, takich jak Dzień Dziecka, Folkloriadzie, na festynie w Krynicznie. W tym miesiącu w świetlicy tygodniowa półkolonia. i inne tego typu zajęcia.

 

N – Jaki związek mają dziecięce obcowania z integracją społeczną?

 

MJZ – Mają i to znaczące. Do naszej Grupy Odnowy Wsi Malin należą mieszkańcy niezależnie od daty zamieszkania, czyli ci starzy i ci nowi. Każdy, kto chce, aby wieś rzeczywiście zmieniała swe oblicze włącza się do wspólnej pracy. W sierpniu 2011 roku wspólnie przystąpiliśmy do programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej. Wspólnie opracowaliśmy strategię rozwoju wsi, czyli krótko i długoterminowy plan rozwoju naszej miejscowości. Obecnie możemy się pochwalić – jest on realizowany zgodnie z harmonogramem, a nawet rozszerzamy nasze działania. W kwietniu br przystąpiliśmy do programu „Masz Głos, Masz Wybór”. Jest to jedyna ogólnopolska akcja angażująca obywateli i władze samorządowe do dialogu i współpracy. Wybraliśmy zgodnie „wspólną przestrzeń”. U nas jest to plac zabaw. Planujemy wraz z mieszkańcami ja zagospodarować.. Znaczy -ogrodzić plac, nasadzić nową roślinność, doposażyć plac zabaw w urządzenia dla dzieci, siłownie zewnętrzną oraz w ławki dla dzieci, młodzieży i grill.. Z tą akcją wiąże się nagroda „Super Samorząd” przyznawana od 2011 roku.. Patrząc na naszą stalą, dobrą i skuteczną” w wielu płaszczyznach współpracę z władzami samorządowymi, liczymy na zwycięstwo w konkursie, czego sobie i władzom gminy życzymy, bo ta nagroda też ich dotyczy..

 

N – Zaczęliśmy od wspomnienie o aktywności społecznej wsi Malin. Nie dokończyliśmy myśli. Przypomnij, co w ciągu roku dzieje się wspólnego we wsi?

 

MJZ – Zdarzeń o charakterze społecznym mamy zawsze wiele. Ale najbardziej znaczące są: „Dzień Dziecka – impreza o dużym zainteresowaniu i bardzo kolorowa. Folkloriada, Dożynki, Mikołajki. W tym roku rozważamy zorganizowanie zabawy sylwestrowej, Chcemy reaktywować Ludowy Zespół Malinianie i formalne ustanowienie grupy tanecznej. Planujemy założenie fundacji na rzecz Malina i zorganizowanie „Wyprawy Odkrywców” – czyli gry terenowej promującej naszą miejscowość

 

N – Wszystko to wygląda ładnie, ale dojechać do Malina trzeba ostrożnie, by nie urwać koła samochodu. Czy są na widoku zmiany na lepsze?

 

MJZ – O naprawę drogi Ligota, Malin, Kryniczno zabiegamy od lat. Ostatnio otrzymaliśmy obietnicę z Gminy i Starostwa, że nasza droga będzie naprawiana i poszerzona. Jedynie nie znamy terminów realizacji tych obietnic.

Chciałabym dodać, że pomysłów na rozwój Malina mamy „tysiące”. Ale jesteśmy realistami i twardo stąpamy po ziemi. Wiemy, że postępując krok po kroku zdziałamy więcej niż zrywami. Grupa Odnowy Wsi liczy na wspólne współdziałanie „starych” i „nowych mieszkańców, bo tylko razem możemy iść do przodu i zmieniać oblicze naszej wspaniałej miejscowości.

 Nowa – Dziękujemy za rozmowę!

Rozmowę prowadził

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here