Oświadczenia pracowników starostwa

358

Andrzej Tomal, inspektor wydziału komunikacji

– oszczędności: brak.

– nieruchomości: mieszkanie o pow. 83 m kw. i wartości 80 tys. zł (własność prywatna).

– dochody: wynagrodzenie – 43,4 tys. zł, inne źródła – 45 zł, zatrudnienie żony – 10,9 tys. zł, inne źródła – 730 zł.

Andrzej Zalewski, naczelnik wydziału komunikacji

– oszczędności: 62,5 tys. zł (konto oszczędnościowe) – współwłasność małżeńska.

– nieruchomości: mieszkanie o pow. 48 m kw. i wartości 220 tys. zł (współwłasność małżeńska).

– inne: garaż o pow. 16 m kw. i wartości 23 tys. zł (współwłasność małżeńska), działka budowlana o pow. 0,1 ha i wartości 60 tys. zł (współwłasność małżeńska).

– gospodarstwo: sadownicze o pow. 2,01 ha i wartości 65 tys. zł (współwłasność małżeńska).

– dochód: gospodarstwo – 6,8 tys. zł, zatrudnienie – 72,4 tys. zł, inne źródła – 748 zł, zatrudnienie żony – 67 tys. zł, z ARiMR dopłata bezpośrednia do upraw – 2,9 tys. zł.

– mienie ruchome: kia ceed (2008 r.) o wartości 35 tys. zł (współwłasność małżeńska).

  Anna Dmytryk, wydział komunikacji

– oszczędności: brak.

– nieruchomości: dom o pow. 85 m kw. i wartości 100 tys. zł (własność);

– dochody: zatrudnienie – 35 tys. zł, umowa zlecenie męża + stosunek pracy – 15,4 tys. zł, inne źródła – 80 zł.

  Anna Kuczma, inspektor w wydziale komunikacji

– oszczędności: 10 tys. zł.

– nieruchomości: dom o pow. 90 m kw. i wartości 70 tys. zł (współwłasność), dom o pow. 106 m kw. i wartości 210 tys. zł (współwłasność małżeńska).

– gospodarstwo – użytkowe o pow. 0,73 ha i wartości 1 tys. zł (współwłasność małżeńska).

– dochód: zatrudnienie – 39,4 tys. zł, inne źródła – 30 zł, zatrudnienie męża – 60,7 tys. zł, wynajem mieszkania – 4,8 tys. zł (przychód), zapłacono ryczałt – 408 zł.

– mienie ruchome: peugeot 307 (2005 r.);

– kredyty: na budowę domu w wysokości 59 tys. CHF.

  Artur Kania, sekretarz powiatu

– oszczędności: polisa na życie Amplico Life o wartości ok. 8,5 tys. zł.

– nieruchomości: mieszkanie o pow. 70,9 m kw. i wartości 220 tys. zł (własność).

– dochód: zatrudnienie – 91,9 tys. zł, rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej – 5,1 tys. zł, inne źródła – 1,2 tys.  zł, zatrudnienie żony – 34,7 tys. zł, inne źródła – 1 tys. zł.

– mienie ruchome: pontiac vibe (2003 r.).

– kredyty: konsumpcyjny w wysokości 4 tys. CHF w PKO BP SA, odnawialny do wysokości 17 tys. zł w koncie prowadzonym w PKO BP SA.

 Bartosz Korus, wydział komunikacji

– oszczędności: 18 tys. zł.

– nieruchomości: nie podał.

– dochód: zatrudnienie – 31,3 tys. zł, inne źródła – 2 tys. zł, stypendium małżonki z EFS szkolenie – 1,2 tys. zł.

– mienie ruchome: opel vectra (2005 r.).

– kredyty: pożyczka w wysokości 6 tys. zł, kredyt ratalny na zakup aparatu fotograficznego – 2,6 tys. zł, kredyt ratalny na zakup pościeli – 4 tys. zł.

 Bożena Bernat, inspektor w wydziale komunikacji

– oszczędności: 110 tys. zł.

– nieruchomości: mieszkanie o pow. 54 m kw. i wartości 270 tys. zł (współwłasność małżeńska).

– dochód: zatrudnienie – 46,1 tys. zł, inne źródła – 400 zł, dochód małżonka – 24,7 tys. zł.

– mienie ruchome: peugeot 207 (2010 r.).

– kredyty: 196 tys. zł na zakup mieszkania w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 Grażyna Cygan, skarbnik powiatu

– oszczędności: 66 tys. zł.

– nieruchomości: dom o pow. 150 m kw. i wartości 300 tys. zł (współwłasność).

– gospodarstwo: rolne o pow. 9,57 ha i wartości 100 tys. zł z zabudową murowaną (współwłasność).

– dochód: gospodarstwo – 20 tys. zł, zatrudnienie – 107,4 tys. zł, bezpośrednie dopłaty z ARiMR – 10,8 tys. zł.

– kredyty: termomodernizacyjny w BS Trzebnica w wysokości 16,3 tys. zł.

Grażyna Sopel, p.o. geodety powiatowego

– oszczędności: brak.

– nieruchomości: działka gruntu o pow. 0,07 ha i wartości 2 tys. zł (umowa darowizny, małżeńska współwłasność).

– dochód: zatrudnienie – 59,1 tys. zł.

– mienie ruchome: vw passat (2002 r.)-współwłasność małżeńska.

Iwona Kurowska, naczelnik wydziału ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

– oszczędności: brak.

– nieruchomości: mieszkanie o pow. 64,5 m kw. i wartości 127 tys. zł (własnościowe), ziemię o pow. 0,19 ha i wartości 5 tys. zł (współwłasność).

– dochód: zatrudnienie 61,5 tys. zł, umowa zlecenie – 292 zł, inne źródła – 2,3 tys. zł, dochód małżonka – 97 tys. zł.

– mienie ruchome: opel astra kombi (2006 r.).

– kredyty: na cele mieszkaniowe w wysokości 44,3 tys. CHF w Kredyt Bank SA, kredyt odnawialny na rachunku bieżącym w wysokości 12 tys. zł w ING Bank Śląski.

  Jan Lipa, inspektor w wydziale komunikacji

– oszczędności: 25 tys. zł.

– nieruchomości: mieszkanie o pow. 52 m kw. i wartości 250 tys. zł (własność).

– dochód: zatrudnienie – 46 tys. zł, inne źródła – 41,3 tys. zł, umowa zlecenie – 7,5 tys. zł, dochód żony – 50 tys. zł.

– mienie ruchome: hyunday trajet (2002 r.).

– kredyty: hipoteczny na zakup mieszkania w wysokości 6,4 tys. euro i na budowę domu jednorodzinnego w wysokości 300 tys. zł w PKO BP w Trzebnicy.

 Jolanta Ślusarek, inspektor w wydziale komunikacji

– oszczędności: 15 tys. zł.

– nieruchomości: mieszkanie o pow. 55 m kw. i wartości 230 tys. zł (własność).

– dochód: zatrudnienie – 43,9 tys. zł, inne źródła – 963 zł.

– mienie ruchome: mercedes benz A160 (1999 r.) o wartości 12 tys. zł.

– kredyty: na zakup mieszkania w PKO BP Wrocław w wysokości 100 tys. zł.

 Kazimierz Pakulski, nadleśniczy

– oszczędności: 30 tys. zł.

– nieruchomości: dom w budowie o pow. 145 m kw. i wartości 250 tys. zł (współwłasność małżeńska), użytki zielone o pow. 22,19 ha i grunty orne o pow. 1,39 ha i wartości 250 tys. zł (współwłasność małżeńska).

– w spółkach handlowych: Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Wołów jest członkiem rady nadzorczej i z tego tytułu osiągnął dochód w wysokości 1,1 tys. zł.

– dochód: zatrudnienie – 194,8 tys. zł, dieta radnego – 17,7 tys. zł.

– mienie ruchome: volvo V-50 (2006 r.) o wartości 30 tys. zł.

  Lidia Osławska, naczelnik wydziału architektury i budownictwa

– oszczędności: 70 tys. zł.

– nieruchomości: dom o pow. 240 m kw. i wartości 370 tys. zł (współwłasność z siostrą, majątek oddzielny z mężem), działka budowlana o pow. 133 m kw. (zabudowana) i wartości 50 tys. zł oraz działka budowlana o pow. 950 m kw. (niezabudowana) i wartości 9,5 tys. zł (współwłasność z mężem).

– dochód: zatrudnienie – 72,3 tys. zł brutto, dochód męża – 44,9 tys. zł brutto.

– mienie ruchome: vw polo (1995 r.) o wartości 4 tys. zł, renault megane (2005 r.) o wartości 22 tys. zł.

 Maciej Zaleski, naczelnik wydziału nieruchomości

– oszczędności: 4,5 tys. zł, indywidualne ubezpieczenie na życie z udziałem w zysku na kwotę 20 tys. zł.

– nieruchomości:  mieszkanie o pow. 48 m kw. i wartości 180 tys. zł (własność), działka rodzinna o pow. 530 m kw. (użytkowanie działki pracowniczej od PZD).

– dochód: zatrudnienie – 73,2 tys. zł, dochód żony – 40 tys. zł.

  Monika Radecka, inspektor w wydziale komunikacji

– oszczędności: 12,2 tys. zł, 1,1 tys. euro.

– nieruchomości: dom o pow. 145 m kw. i wartości 418 tys. zł (własność, zabudowa szeregowa), mieszkanie o pow. 49 m kw. i wartości 75 tys. zł (własność), niezabudowana działka o pow. 0,12 ha  oraz 0,04 ha o wartości 56,1 tys. zł (własność).

– dochód: zatrudnienie – 35,8 tys. zł, w tym inne źródła – 1 tys. zł, dochód męża – 52,2 tys. zł, w tym umowa zlecenia – 14,8 tys. zł, z wynajmu – 2,7 tys. zł.

– kredyty: hipoteczny na zakup nieruchomości w wysokości 460 tys. zł.

 Piotr Wróbel, inspektor w wydziale komunikacji

– oszczędności: 17,2 tys. zł

– dochód: zatrudnienie – 42,4 tys. zł, zatrudnienie żony – 23,9 tys. zł, dieta członka obwodowej komisji wyborczej – 160 zł.

– kredyty: na zakup mieszkania w wysokości 238,1 tys. zł.

 Roman Palewski, nadleśniczy

– oszczędności: brak.

– nieruchomości: nie podał.

– dochód: zatrudnienie – 171,1 tys. zł brutto, zwrot kosztów koła łowieckiego – 648 zł, zatrudnienie żony – 5,9 tys. zł.

– mienie ruchome: toyota avensis (2001 r.).

– kredyty: konsumpcyjny w wysokości 16,1 tys. zł w PKO BP, kredyt w wysokości 16,7 tys. zł w Credit Agicol.

 Stanisław Bazan, nadleśniczy

– oszczędności: 11,4 tys. zł (współwłasność z żoną).

– nieruchomości: dom o pow. użytkowej 210 m kw. i wartości ok. 450 tys. zł (współwłasność małżeńska), dom o pow. 192 m kw. (mieszkanie służbowe), grunt orny o pow. 2,48 ha i wartości 25 tys. zł z budynkiem mieszkalnym – współwłasność małżeńska.

– dochód: zatrudnienie – 195,2 tys. zł.

– mienie ruchome: citroen zx (1996 r.) – współwłasność z żoną.

– kredyty: mieszkaniowy w wysokości 238 tys. zł, odnawialny w wysokości 20 tys. zł, hipoteczny w wysokości 170 tys. zł, na różne cele w wysokości 60 tys. zł.

 Wojciech Olejniczak, inspektor w wydziale komunikacji

– oszczędności: 20 tys. zł.

– nieruchomości: nie podał.

– dochód: zatrudnienie – 36,6 tys. zł, inne źródła – 1 tys. zł, dochód małżonki – 27,3 tys. zł.

 Wojciech Wróbel, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu

– oszczędności: 15 tys. zł.

– nieruchomości: dom o pow. 150 m kw. i wartości 542 tys. zł (współwłasność małżeńska), działka o pow. 0,10 ha i wartości 15,5 tys. zł (współwłasność małżeńska).

– dochód: zatrudnienie – 67,5 tys. zł, umowa o dzieło – 840 zł brutto, dieta radnego – 9,5 tys. zł, dieta sołtysa – 266 zł, dochód żony – 45 tys. zł.

– mienie ruchome: seat altea (2005 r.).

– kredyty: hipoteczny MIX w PKO BP. Do spłaty pozostało 123 tys. zł, hipoteczny w wysokości – 49,1 tys. zł.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here