Odnawiamy cmentarze wojenne na Wołyniu

472

– Uroczysty wyjazd nastąpił spod gmachu Telewizji Polskiej we Wrocławiu. Przedtem odbyło się uroczyste pożegnanie uczestników wyjazdu na Ukrainę. Przemawiali przedstawiciele władz miasta, kuratorium i telewizji, życząc nam bezpiecznej drogi i efektów w pracy. Eskorta motocykli „Rajd Katyński” doprowadziła nas do autostrady. W konwoju uczestniczyło około 30 busów z około 600 uczestnikami. Wyjeżdżający mieli już z góry wyznaczone 35 cmentarzy do odbudowy.

 W tym roku nasi strzelcy, udali się na dwa cmentarze. Grupa z Jelcza – Laskowic, już jako osobna jednostka strzelecka, w składzie 30 osobowym pracowała na cmentarzu w Lubieszowie (już drugi rok), a grupa z Trzebnicy pod moim dowództwem w Rokitnie. Cmentarz ten został przydzielony Trzebnicy 4 listopada 2011 roku, podczas podróży TVP Wrocław „Światełko na mogiły kresowe”. W tym roku uporządkowaliśmy terenu cmentarza, wykonując: wycinkę drzew, usunięcie korzeni, darni i ogólne plantowanie. Cmentarz ten znajduje się na bardzo nierównym terenie. Wyznaczyliśmy alejki, trawniki i plac.  Poustawialiśmy płyty nagrobne, W dniu wyjazdu przybyła ekipa TVP Wrocław z red. Grażyną Orlowską -Sondej i władze miasta Rokitna.Omówiliśmy wspólnie wykonane prace i plany na rok przyszły. Po serdecznych podziękowaniach za owocną współpracę, zapaliliśmy znicze pamięci.

Rokitno to miejscowość odległa o 45 km od Sarn w kierunku Kijowa. Tu w 1920 roku dochodziło do wielu potyczek z bolszewikami. 40 żołnierzy legionowych spoczywa na tym cmentarzu ( a z rozmów z mieszkańcanmi wynika, że nawet więcej).

Główne prace na tym cmentarzu, wraz z jego otwarciem zaplanowałem na lipiec 2013 roku. Do tego czasu planujemy wykonać ogrodzenie, bramę i furtę ozdobną, ścieżki z utwardzeniem i z obrzeżami. Chcemy ustawić nagrobki z białymi krzyżami, charakterystycznymi dla odnowionych cmentarzy wojennych. Na ten cel potrzebne będą znaczne środki. Chciałbym, by ta patriotyczna inicjatywa – pamięć o Polakach na Kresach, była dziełem całej gminy, lub nawet powiatu trzebnickiego.

Na Ukrainie spotkaliśmy się z wielką życzliwością miejscowych władz i tamtejszej Polonii. Władze zapewniły nam bezpłatny internat, ciężki sprzęt, pilarzy, przyczepy.

Chciałbym podziękować: staroście trzebnickiemu za udzielenie nam busa, władzom gminy Wisznia Mała i Rejonowemu Zarządowi Spółek Wodnych za wyposażenie wyprawy (sprzęt, rękawice, znicze), Firmie Kulik za pamiątkowe rzeczy i gadżety oraz za wsparcie firmom Amesko i Buderus. Dziękuję ofiarodawcom i ks. dziekanowi Andrzejowi Grabowskiemu, parafiom: Zawonia i Wysoki Kościół za przeprowadzoną na ten cel kwestę. Zebrano wówczas1603 zł, Dziękuję także spółce POM za wykonanie krzyża, panu Edmundowi Buchli, właścicielowi sklepu ogrodniczego za trawę. I wszystkim innym za pomoc i wsparcie. Informuję, że programy o naszych pracach na Wołyniu były i jeszcze będą emitowane w Telewizji Wrocław. Zapraszam do ich oglądania we wtorki o godz. 18.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here