Na co idą opłaty za sprzedaż alkoholu?

359

Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,

w okresie od stycznia do grudnia 2011 r. realizacja założeń programu profilaktycznego polegała na finansowaniu zadań ujętych w obszarach działań związanych z: przeciwdziałaniem alkoholizmowi, przeciwdziałaniem narkomani oraz przeciwdziałaniem przemocy. W realizacji tych działań opierano się również na współpracy m. in. ze szkołami, policją, sanepidem, parafiami czy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzebnicy.

W placówkach, jakimi są świetlice i punkty konsultacyjne zatrudniono: pedagogów, nauczycieli, instruktorów, specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami.

Większość funduszy wydano właśnie na wydatki związane z opłacaniem zadań realizowanych w ramach zawartych umów, umów zleceń i umów o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Na ten cel wydano niebagatelną kwotę ponad 176 tys. zł. W ramach tych środków możliwe było m. in. prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, umowy zlecenia związane z obsługą porządkową w punktach konsultacyjnych i świetlicy – ratusz, umowy zlecenia dla opiekuna kawiarenki internetowej w Ujeźdźcu Wielkim czy umowy zlecenia dla opiekunów- wychowawców w świetlicach profilaktyczno – wychowawczych w: Masłowie, Ujeźdźcu Wlk, Boleścinie, Kuźniczysku, Marcinowie, Rzepotowicach, Jaźwinach, Biedaszkowie Małym,Trzebnicy – Ratusz, świetlicy „Maciejki” oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.  A więc najbardziej skorzystały na tym osoby, które mają pomagać osobom uzależnionym, a nie sami uzależnieni. Pozostaje zatem otwarte pytanie czy szkolenia, prelekcja itp. rzeczywiście przyczyniają się do walki z alkoholizmem. Dodajmy, że pochodne od wynagrodzeń wyniosły 10,6 tys. zł, a za prowadzenie w ratuszu Punktu Konsultacyjnego dla narkomanów i ich rodzin 7,9 tys. zł.

4,8 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie wyjazdów trzeźwiejących alkoholików działających w ramach grup wsparcia do Międzygórza na Dolnośląski Zjazd Trzeźwiejących Alkoholików.

Kwotę w wysokości 14,1 tys. zł przeznaczono zaś na wypłaty wynagrodzenia dla członków Komisji.

Zakup materiałów szkoleniowych z zakresu profilaktyki w postaci kalendarzy, broszur o tematyce uzależnień od alkoholu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także prenumerata pozycji wydawniczych z zakresu profilaktyki w roku ubiegłym wyniósł 2,9 tys. zł.

To jednak nie koniec wydatków. Na utrzymanie świetlic opiekuńczo – wychowawczych w postaci pokrycia kosztów dożywiania dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach profilaktyczno – wychowawczych przeznaczono sporą kwotę, bo aż 33,9 tys. zł. Na zakup  materiałów i wyposażenia do świetlic profilaktyczno-wychowawczych, czyli kubków do napojów, materiałów piśmienniczych i przyborów plastycznych (farby, bibuły, pędzle, papier, bloki, gry, zabawki, książki, sprzęt sportowy, itp.), środków czystości, herbaty, kakao, wody, soków oraz pomocy dydaktycznych, wyposażenia apteczek, sprzętu AGD i rtv oraz wyposażenia meblowego wydano ponad 49 tys. zł.

Ale dzieci nie spędzają swojego czasu tylko w świetlicach. Ponad 2 tys. zł przeznaczono na zakup biletów  wstępu do kin, na basen, do obiektów turystycznych i  rekreacyjnych odwiedzanych przez dzieci w ramach zajęć świetlic opiekuńczo – wychowawczych. W okresie świątecznym 4,8 tys. zł wykorzystano na zakupy i organizację Mikołajek i spotkań świątecznych w świetlicach.

Aby dzieci mogły się rozwijać 4,9 tys. zł przeznaczono na organizację i uczestnictwo dzieci w konkursach, loteriach, zadaniach i programach o treściach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gm. Trzebnica.

W okresie letnim i zimowym sporą część środków przekazano na wypoczynek dzieci i młodzieży. Na wyjazdy jednodniowe dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, harcerzy w ramach ferii zimowych, wycieczek oraz w ramach programów profilaktycznych przeznaczono 23,1 tys. zł, natomiast na dowóz dzieci do świetlicy w Ujeźdźcu Wielkim w ramach porozumienia z ZAPO  – 13,7 tys. zł.

Aby dzieci miały urozmaicony czas w świetlicach w Boleścinie i Ujeźdźcu 1,2 tys. zł przeznaczono na koszty połączenia internetowego oraz telefonu na Punkcie Konsultacyjnym.

Wydatki związane z utrzymaniem punktów konsultacyjnych w Ratuszu  i grupy wsparcia w Ośrodku Wsparcia Społecznego połączonego z prowadzeniem grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy w roku ubiegłym wyniosły 6,2 tys. zł, a grupy w OSW 5,8 tys. zł. Sporo środków, bo aż 44 tys. zł przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji programów profilaktycznych z zakresu narkomanii, alkoholu i agresji m. in. w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  (zarówno gminnych i powiatowych). Na szkolenie pracowników pracujących na punktach konsultacyjnych i członków Komisji przeznaczono zaś 1,7 tys. zł. Łączna suma wydatków to ponad 408 tys. zł, co stanowi 97,71 % posiadanego budżetu.

1 KOMENTARZ

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here