,,Śladami przeszłości” dzięki Fundacji PZU wyruszyli uczniowie SP nr 2 w Obornikach Śląskich

584

W lipcu 2011 r  Fundacja PZU w ramach ogłoszonego konkursu: „Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i w małych miastach” przyznała dotację 35500 zł dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich na realizację projektu pod hasłem: „Śladami przeszłości”. Projekt ten spośród 128 wniosków nadesłanych na konkurs, został nagrodzony i jako jeden z 20 skierowany do realizacji!
Przyznana przez Fundację PZU dotacja została przeznaczona na dofinansowanie dla uczniów naszej szkoły wycieczek historycznych oraz zakup cyfrowych aparatów fotograficznych, które stanowiły ponadto pomoc dydaktyczną na kółku fotograficznym.
Pragnęliśmy umożliwić wszystkim dzieciom, niezależnie od statusu rodzin, wzięcie udziału w wyjazdach krajoznawczych i kulturalnych. Znajomość Ojczyzny i jej dziejów jest obowiązkiem i wartością, którą szkoła przekazuje swoim uczniom w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez szeroko pojęte krajoznawstwo, a przede wszystkim – znajomość miejsc, które stanowią polskie sacrum.
Dzięki uzyskanej dotacji z Fundacji PZU, środkom pozyskanym przez Rodziców, Szkolne Koło TPD stworzyliśmy wszystkim naszym uczniom możliwość zetknięcia się z faktami i zjawiskami historycznymi w ich naturalnym środowisku.  Projekt „Śladami przeszłości” zakładał 6 wycieczek. Wycieczki w klasach III-VI realizowane były metodą projektu – jedną z atrakcyjniejszych aktywizujących form nauczania.  W realizacji projektu oprócz uczniów uczestniczyli również  rodzice, nauczyciele, członkowie koła TPD. W trakcie wycieczki uczniowie prowadzili wnikliwą obserwację, robili zdjęcia. Po powrocie  przygotowali na lekcji informatyki prezentację multimedialną.
Podróż przez wieki rozpoczęli w październiku uczniowie klas IV i V.Wędrówka po szlaku odtwarzającym przemieszczanie się piastowskich władców rozpoczęła się jeszcze w szkole, gdzie uczniowie teoretycznie przygotowywali się do wycieczek. Podzieleni na grupy,  wraz z rodzicami  wyznaczyli trasę, zbierali informacje o miejscach związanych z początkiem państwa polskiego. W praktyce przeżyli prawdziwą lekcję historii i pogłębili wiedzę na temat początków naszego państwa. W maju uczniowie klas VI na wycieczce zgłębiali historię obecnej stolicy Polski – Warszawy, a klasy III udały się do pięknej, magicznej byłej stolicy Polski, siedziby władców państwa polskiego –  Krakowa. W czasie kilku dniowej wycieczki dzieci miały możliwość zapoznania się z historią miasta, wieloma zabytkami o wielkiej randze artystycznej i historycznej. Spacerowali także w Tatrzańskim Parku Narodowym, wspinali się na Gubałówkę i zwiedzili Zakopane.Ukoronowaniem wycieczki było zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce.
Dzieci z klas I miały okazję poznać historię powstawania papieru w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, a klasy II  swoją podróż w przeszłość rozpoczęły od Parku Dinozaurów w Rogowie. Z ery mezozoicznej drugoklasiści przenieśli się do epoki brązu i żelaza, do najstarszej osady na ziemiach polskich – Biskupina.
Podczas czerwcowego pikniku pod hasłem: „Śladami przeszłości” połączonego z zabawami naszych przodków, każda klasa zaprezentowała przygotowaną prezentację multimedialną dotyczącą wycieczki.
Podsumowaniem projektu był wspólny bieg wielopokoleniowy na okoliczne wzniesienie – „Grzybek 2012” dla uczniów, rodziców, dziadków i osób zaangażowanych w realizację projektu.
Korzystając z okazji pragniemy z całego serca podziękować członkom Fundacji PZU, Prezesowi Zarządu Miejsko-Gminnego TPD w Obornikach Śląskich panu Stanisławowi Brańskiemu, Rodzicom SP nr 2 i wszystkim osobom, dzięki którym projekt udało się wdrożyć w życie wywołując wiele radości wśród naszych dzieci, bo jak powiedział wspaniały człowiek pedagog Janusz Korczak „Kiedy śmieje się  dziecko, śmieje się cały świat”.
To dzięki Państwa pomocy i wsparciu wszyscy uczniowie mieli możliwość podróżowania przez wieki – „Śladami przeszłości”, co stworzyło im okazję i motywację do poznawania następnych kart historii Polski i doskonałe podłoże do rozwijania i pogłębiania patriotyzmu.

Katarzyna Raduchowska

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here