Co robi władza

97

Robert Adach, starosta powiatowy wczoraj uczestniczył w podsumowaniu kontroli rozbudowy szpitalnego oddziału ratunkowego przez Urząd Kontroli Skarbowej. Dzisiaj będzie przewodniczył obradom Zarządu Powiatu. Ma także ogłosić przetarg na budowę orlika w Żmirodzie. Jutro z komendantem wojewódzkim policji będzie omawiał stan bezpieczeństwa w powiecie w związku z przejściem na emeryturę komendanta powiatowego. W czwartek zainauguruje procedury związane  rozpoczęciem realizacji dwóch projektów edukacyjnych w szkołach powiatowych w Żmigrodzie: Edukacja inwestycją w przyszłość i Edukacja – stawianie na lepsze jutro. Zajęcia z uczniami w ramach tych projektów rozpoczną się 1 września. W piątek skontroluje dwie inwestycje: termomodernizację budynku PZS2 w Trzebniccy i PZSS w Żmigrodzie.

Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy wczoraj uczestniczył w przekazaniu wykonawcy remontu i termomodernizacji budynku dla SP 2 i szkoły muzycznej. Następnie z dyrektor ZLA rozmawiał z kierownictwem wrocławskiego NFZ w sprawie renegocjacji kontraktu na  gabinet laryngologiczny i neurologiczny. Jak nam powiedział po spotkaniu, „jest dobrej myśli”. Dziś będzie rozmawia z dyrektorem TCKiS oraz prezesem ZGK na temat spraw bieżących. W środę podpisuje umowy na remont dróg w Domanowicach i Skoroszowie. W czwartek spotka się z szefem ośrodka medycyny paliatywnej w Będkowie. W piątek będzie omawiał z dyrektorką sprawy bieżące Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego.

Sławomir Błażewski, burmistrz Obornik Śląskich wczoraj uczestniczył w publicznej dyskusji na temat przygotowywanego nowego studium rozwoju gminy. Dzisiaj rano poprowadzi cotygodniową odprawę kierownictwa urzędu, a po południu weźmie udział w pracach wspólnych komisji Rady Miejskiej. Jutro będzei  przyjmował mieszkańców. W czwartek będzie uczestniczył w sesji Rady Miejskiej. W piątek będzie w urzędzie załatwiał sprawy bieżące.

Robert Lewandowski, burmistrz Żmigroduwczoraj weryfikował warunki techniczne działki przeznaczonej i wystawionej w przetargu na sprzedaż pod działalność rekreacyjno-hotelową razem z kierownikami referatów inwestycyjnych. W środę jest na spotkaniu z inwestorem na strefie nt. uzbrojenia terenu w wodociągi. W piątek jest na powiatowym zrzeszeniu LZS oraz na końcowym odbiorze Zespołu Pałacowo-Parkowego. W sobotę uczestniczy w 65. rocznicy OSP w Korzeńsku.

Igor Bandowicz, burmistrz Prusicdzisiaj ma spotkanie z przedstawicielem firmy DSDiK w sprawie budowy chodników w Strupinie i Skokowej. Ponadto włodarz gminy kończy redagowanie gminnego biuletynu, Prusice24. W środę burmistrz będzie rozmawiał o projekcie informatycznym dotyczącym gminy Prusice, następnie spotyka się z kierownikiem GOPS-u. W czwartek natomiast będzie rozmawiał o naborze funduszy europejskich, oraz będzie załatwiał sprawy bieżące urzędu. W piątek burmistrz będzie uczestniczył w sesji Rady Miasta i Gminy w Prusicach.

Jakub Bronowicki, wójt Wiszni  Małej tydzień poświęci na przeprowadzenie prac wewnątrz urzędu. Od wczoraj prowadzone są rozmowy i ustalenia dotyczące przeprowadzanych przetargów na wykonanie planowanych inwestycji. Będą tez przygotowywane dokumenty na zbliżającą się sesję rady. W środę weźmie udział w sesji samorządu gminnego. Na czwartek ma zaplanowane spotkania z osobami zainteresowanym sprawami działalności gospodarczej i osobami zainteresowanymi sprawami osobistymi. W piątek sprawdzi drożność trasy pielgrzymki, jaka w sobotę uda się z Wrocławia do Trzebnicy. Trasa wiedzie od Psar, przez Kryniczno, Malin, Ligotę, Wysoki Kościół, Machnice, Będkowo do Trzebnicy. . W niedziele będzie na Turnieju Lata w Malinie.

Robert Borczyk, sekretarz gminy Zawonia w środę będzie kontrolował bieżące inwestycje, w czwartek będzie uczestniczył w komisji gminy, natomiast w piątek w sesji Rady Gminy Zawonia. Sekretarz przez cały tydzień będzie się także zajmował sprawami bieżącymi.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here