Wieści z trzebnickiego grodu

90

21 lipca 1736 r. – zakończyły się ulewne deszcze, które nawiedziły miasto. Długotrwałe opady trwające 73 dni (od początku maja do 21 lipca) zniszczyły wszystkie uprawy w ogrodach i na polach. Woda zdewastowała wiele domów i zerwała mosty

29 lipca 1525 r. – Georg Weidenbach, od 10 lat proboszcz kościoła św. Piotra w Trzebnicy, przeszedł na luteranizm i wygłosił w swojej świątyni pierwsze na terenie księstwa oleśnickiego kazanie ewangelickie. Parafia w Trzebnicy była pierwszą wspólnotą w księstwie oleśnickim, która przeszła na protestantyzm. Od tego czasu kościół parafialny św. Piotra stał się zborem ewangelickim.

Pierwsi kaznodzieje głoszący nauki Lutra pojawili się w Trzebnicy już w 1523 r. Mieszczanie przyjmowali ich życzliwie i pod ich wpływem przechodzili na protestantyzm. Ówczesne ksienie klasztoru: Jadwiga Geisler (1515-1526) i Jadwia Logau (1526-1536), próbowały zahamować reformację w mieście, ale bez rezultatów. W końcu cysterki musiały zaakceptować fakt, że część ich poddanych – Trzebnica była miastem klasztornym – przeszła z katolicyzmu na luteranizm. W tej sytuacji, dla pozostałych w mieście katolików zorganizowały opiekę duszpasterską przy kościele klasztornym. W kaplicy św. Jana Chrzciciela ustawiły chrzcielnicę i poprosiły cystersów z Lubiąża o wyznaczenie księdza do opieki nad katolikami w Trzebnicy i okolicy. Ten stan trwał prawie 150 lat.

Przemiany religijne w Trzebnicy wpłynęły na rozwój ekonomiczny szesnastowiecznego miasta. Mieszczanie odważniej domagali się od klasztoru obniżania powinności należnych mu od miasta, a klasztor, aby pozyskać mieszczan w celu zahamowania protestantyzmu w Trzebnicy, zaczął nadawać jej mieszkańcom nowe przywileje, które pozwalały dźwignąć upadające rzemiosło. W 1538 r. dał prawo cechu krawcom, w 1547 r. – rzeźnikom, w 1549 r. – sukiennikom, w 1552 r. – szewcom, w 1553 r. – piekarzom itd. W statutach cechowych zostały dokładnie określone prawa i obowiązki członków każdego cechu. Na przykład mistrz zawodu, przed objęciem funkcji mistrza cechu, musiał złożyć ślubowanie radzie swego cechu. Oto tekst jednej z rot, która pochodzi z XVI w.: „Przysięgam Bogu Potężnemu i Wszechmogącemu, że gdy zostanę wybrany mistrzem cechowym, na moim urzędzie – powierzonym mi przez wielce szanowną Radę – będę wypełniał swoje obowiązki wiernie i pilnie, tak jak będą tego wymagały okoliczności cechu; będę działał w sposób prawy… tak, jak wymaga tego Rada, będę posłuszny, będę pisał sprawozdania i przygotowywał informacje, będę mówił zgodnie ze moim sumieniem, nie będę kierował się miłością ani nienawiścią, przyjaźnią ani wrogością, wszystko, co przysparza korzyści będę rozstrzygał zgodnie z sumieniem. Tak mi dopomóż Bóg.”

31 lipca 1932 r. – włamano się do kościoła ewangelickiego i okradziono skarbonkę z ofiarami wiernych. To przykre dla ewangelików zdarzenie, poprzedziła wspaniała impreza. 17 kwietnia, ewangelicki chór kościelny, prowadzony przez kantora Maxa Schitkowskiego,wykonał kompozycję Andreasa Jakoba Romberga (1767-1821) „Das Lied von der Glocke” („Pieśń o dzwonie”. Koncert odbył się w hotelu „Dwór Myśliwski”. Sala bankietowa tego hotelu – największa w Trzebnicy – wypełniona była po brzegi.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here