Koniec stowarzyszenia

333

Ostatnie Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy jego prezes, starosta milicki Piotr Lech, zwołał na 25 czerwca do sali muzycznej I LO w Miliczu. W tym historycznym wydarzeniu wzięli też udział: wójt Cieszkowa Ignacy Miecznikowski, wójt Jemielna Czesław Połczyk, burmistrz Twardogóry Jan Dżugaj i burmistrz Milicza Paweł Wybierała. Tym razem nieobecny był burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski, który jest jednocześnie prezesem Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy (SGTWTiDB), w którego szeregach swojej przyszłości szukać będą członkowie rozwiązanego SGiPDB.

 

Formuła została wyczerpana

Obrady rozpoczęły się od krótkiego przypomnienia historii SGiPDB, na którego czele do ubiegłego roku stał prezes Cezary Sierpiński. Stowarzyszenie powstało w październiku 2000 r. i swoją siedzibę miało w Miliczu. Początkowo liczyło 11 członków, lecz z czasem jego szeregi opuściły kolejno gminy: Krośnice, Wińsko, Wąsosz oraz powiat górowski. Do chwili rozwiązania gremium to skupiało gminy: Żmigród, Cieszków, Twardogóra, Milicz, Jemielno, Niechlów oraz powiat milicki. Podstawowym celem istnienia SGiPDB było zawiązanie spółki kanalizacyjnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy”, która w tej chwili buduje oraz modernizuje sieć kanalizacyjną na terenie gmin: Żmigród, Milicz i Cieszków. Na ten cel pozyskano 176 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło aż 89 mln zł. Zdaniem wielu obserwatorów przystąpienie do realizacji budowy kanalizacji oznaczało początek końca stowarzyszenia, zwłaszcza że na tle podziału władzy w PGK „Dolina Baryczy” doszło, począwszy od marca 2010 r., do ostrych rozdźwięków między nadmiernie i nielegalnie dominującym Miliczem a mniejszościowymi udziałowcami, czyli Żmigrodem i Cieszkowem. Jak to malowniczo określił burmistrz Milicza Paweł Wybierała „formuła stowarzyszenia się wyczerpała”. W tej sytuacji w ubiegłym roku pojawiła się inicjatywa połączenia SGiPDB ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, skupiającym gminy: Dobroszyce, Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Zawonia i Żmigród oraz powiat trzebnicki.

Okazało się jednak, że łatwiej pod względem prawnym stowarzyszenie po prostu rozwiązać i przyłączyć poszczególnych jego członków do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy. Na wstąpienie do SGTWTiDB początkowo nie wyraziła zgody gmina Twardogóra, która w ten sposób chciała zrezygnować z zasiadania w jakimkolwiek gremium zajmującym się przyszłością Doliny Baryczy. Na szczęście, na cztery dni przed kluczowym głosowaniem nad rozwiązaniem SGiPDB, czyli 21 czerwca, Rada Miejska w Twardogórze zobowiązała burmistrza Dżugaja do przystąpienia do szerokiego grona samorządów skupionych w  odnowionym SGTWTiDB.

Delegaci obecni na ostatnim walnym zgromadzeniu podjęli kilka uchwał. Po pierwsze jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe za 2011 rok, jak również udzielili zarządowi absolutorium. Przy jednym głosie wstrzymującym się przyjęto kluczową uchwałę o likwidacji stowarzyszenia. Osobną uchwałą, przy której głosowaniu wstrzymał się burmistrz Milicza, ustalono, że 23 tys. zł, które pozostały na koncie stowarzyszenia zostaną po równo oddane wszystkim siedmiu członkom, natomiast meble i komputery o łącznej wartości ok. 20 tys. zł przekazane zostaną „w wianie” Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy. Powołano też komisję likwidacyjną, która w najbliższym czasie złoży w sądzie rejestrowym wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Zaczynamy od nowa

Dramatyczne w swej wymowie obrady walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy poprzedziły o 5 dni wcześniejsze obrady walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, którego prezesem, jak już wspomnieliśmy, jest burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski. Delegaci spotkali się w żmigrodzkiej Baszcie (wchodzącej w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Żmigrodzie), by dyskutować na temat przyszłości stowarzyszenia, które już wkrótce działać będzie w szerokiej formule aż 14 samorządów północnej części województwa dolnośląskiego, skupionych na realizacji takich wielkich projektów, jak: pogłębienie rzeki Barycz czy budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatów trzebnickiego i milickiego trasą dawnej kolei wąskotorowej, co ma znacznie podnieść poziom bezpieczeństwa i atrakcyjności turystycznej całego subregionu.

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku obrad walnego zgromadzenia członków SGiPDB również delegaci SGTWTiDB podjęli kilka kluczowych uchwał: przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu stowarzyszenia za 2011 rok oraz udzielili zarządowi absolutorium, jak również wybrali nowe władze. W wyniku głosowania potwierdzono, że prezesem SGTWTiDB został ponownie i na kolejną kadencję burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski, jego zastępcą dotychczasowy prezes SGiPDB, starosta milicki Piotr Lech, natomiast skarbnikiem starosta trzebnicki Robert Adach.

Obecnie Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy musi uporać się z kilkoma problemami formalnymi: po pierwsze, trzeba znaleźć następcę byłego wiceburmistrza Obornik Śląskich Adama Stockiego, który w ostatnim czasie został zdymisjonowany ze stanowiska w wyniku przeciągającego się procesu sądowego, a po drugie, należy poczekać na wiążącą deklarację burmistrza Milicza o przystąpieniu do stowarzyszenia, do czego zobowiązali go tamtejsi radni. Wyjaśnienia wymaga także kwestia reprezentacji gminy Zawonia, w której, jak wiadomo, wkrótce pozbawiony zostanie mandatu wójt Andrzej Faraniec, skazany prawomocnym wyrokiem sądowym na karę więzienia w zawieszeniu, za składanie fałszywych oświadczeń majątkowych.

Jak zapowiedział prezes Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy Robert Lewandowski, już w sierpniu dojdzie o posiedzenia zarządu, na którym wszystkie te kwestie powinny zostać ostatecznie uregulowane. Wtedy też powiększone stowarzyszenie powinno nabrać pełnego wigoru do realizacji nowych i jakże ambitnych przedsięwzięć, podnoszących atrakcyjność turystyczną subregionu Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.

 

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here