W mieście Rynek, na wsiach świetlice

159

Lato w tym roku nie rozpieszcza nas stabilną pogodą, która sprzyja przeprowadzaniu inwestycji budowlanych, ale jak zapewnia Igor Bandrowicz, burmistrz Prusic, nie zapowiada się, aby realizacja którejś z gminnych inwestycji miała opóźnić się z powodów atmosferycznych. O charakterystykę najważniejszych inwestycji, które są obecnie prowadzone poprosiliśmy burmistrza, a także Michała Kozińskiego, pracownika ds. planowania inwestycji i infrastruktury.

Termomodernizują szkołę i OSP

 

Dwa tygodnie temu rozpoczęto termomodernizację budynków: Ochotniczej Straży Pożarnej (w tym samym budynku znajduje się również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) i Zespołu Szkół w Prusicach. – W zespole szkół ocieplone zostaną zewnętrzne ściany budynku i stropy, a inwestycja ma się zakończyć planowo, przed rozpoczęciem roku szkolnego, tak aby budynek był już gotowy na przyjęcie uczniów. Również siedziba OSP zakwalifikowała się do programu termomodernizacji, pod nazwą „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego”, którego liderem jest powiat milicki, a pozostałymi partnerami : powiat trzebnicki, gmina Mokrsko (województwo łódzkie) oraz gmina Żmigród. W ramach prac w OSP zostanie wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, a także wymiana instalacji c.o. i częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Termin zakończenia inwestycji w remizie wyznaczono na 14 sierpnia. Wartość projektu termomodernizacji dwóch budynków to łącznie 1mln 463,9 tys. zł , z czego dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie 430,8 tys. zł, a preferencyjna pożyczka z NFOŚiGW to kwota 861,5 tys. zł . Generalnym wykonawcą robót termomodernizacyjnych jest firma Bojs z Wrocławia – podaje Michał Koziński.

 

Świetlice na koniec wakacji

Jak mówi Igor Bandrowicz, na ukończeniu są również prace przy przebudowie świetlicy w Ligocie Strupińskiej. Projekt pod nazwą „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu usług sportu i rekreacji w Ligocie Strupińskiej” pochłonie ogółem 752 tys. 854  zł, z czego kwota pomocy z umowy przyznana dla całej operacji to ponad 492 tys. złotych. – Podczas prac budowlanych w istniejącym budynku świetlicy wydzielono część, w której znajdzie się zaplecze z toaletami, których do tej pory w obiekcie w ogóle nie było; zmodernizowano także dwie sale przeznaczone do edukacji i rozrywki. Tuż obok budynku powstał plac zabaw dla dzieci, który teraz czeka już tylko na ustawienie sprzętów do zabawy, a także boisko trawiaste i parking – mówi burmistrz.

Pierwszy etap budowy, ten związany z pracami w budynku, mamy już za sobą; jesteśmy po odbiorach i obecnie czekamy ma przelanie pierwszej części dotacji. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec lipca. Po tym terminie, planowane są odbiory i w połowie sierpnia, zarówno świetlica, jak i boisko z placem zabaw zostaną oddane do użytku.  Wykonawcą robót jest firma budowlana Energopiast Wrocław.- dodaje Michał Koziński.

Kolejną świetlicą, która obecnie jest rozbudowywana jest obiekt w Górowej. W wyniku przetargu wyłoniono żmigrodzką firmę Medilog, która przeprowadza już inwestycję pod nazwą „Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Górowo”.

Rozbudowa świetlicy odejmuje dobudowanie sali edukacyjnej, a także budowę zupełnie nowego ogrzewania (cała instalacja i wstawienie pieca, którego do tej pory w świetlicy w ogóle nie było). Brak ogrzewania nie tylko utrudniał korzystanie z budynku, ale także prowadził do niszczenia. Nowe ogrzewanie obejmie zarówno starą część budynku, jak i tę dobudowaną. Zakończenie pierwszego etapu prac zaplanowano na wczoraj (16 lipca). – Po odbiorach przystąpimy do drugiej części prac, w której zajmiemy się zagospodarowaniem 40-arowej działki. Planujemy, że powstanie na niej miedzy innymi amfiteatr z muszlą koncertową. Będzie to spora scena, o szerokości około 10 metrów, wykonana z klejonego drewna. Takie sceny zamawia się już gotowe, a dowożone są w elementach, które wystarczy tylko złożyć – wyjaśnia Michał Koziński i dodaje, że całość inwestycji będzie kosztować prawie 1 mln 212 tys. zł, natomiast kwota pomocy z umowy przyznana dla całej operacji to 486  tys.766 zł. Remonty i rozbudowy obu świetlic dofinansowane są z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Ratusz odzyska dokładny zegar

 

 Najbardziej spektakularnym, ale też jednym z najuciążliwszych dla mieszkańców jest remont prusickiego Rynku. W sercu miasta zostanie zmieniona organizacja ruchu, przystanki autobusowe zostaną przeniesione na ul. Wrocławską i Żmigrodzką, a cała płyta Rynku wyłożona zostanie granitową kostką brukową. Prace związane z rewitalizacją centralnego placu  mają się zakończyć do końca października. – Firma budowlana Architekton z Głogowa kończy już układać kostkę granitową na płycie, ustawiane są już elementy tak zwanej małej architektury, między innymi ławeczki i kosze na śmieci. Do połowy września zakończymy również remont budynku ratusza. Architekton przebuduje najniższe poziomy budynku, gdzie powstanie punkt obsługi klienta, a także informacja turystyczna. Nowy blask uzyska również zegar, który znajduje się na ratuszowej wieży. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 4 mln zł , dofinansowanie w ramach programu RPO WD 2007 – 2012 – ok. 2,6 mln zł, natomiast dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tzw. promesa to 386 tys. 871 zł- podaje Michał Koziński.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here