Awans na kierownika bez kwalifikacji

1334

Informację o niedostatecznym wykształceniu kierownika wydziału podały media w związku z jego kłopotami z prawem. Sekretarz gminy Izabela Żmuda potwierdziła nam, że  Józef Wnęk ma dyplom  technikum rolniczego. Od wielu lat jest zatrudniony w urzędzie, gdzie zajmuje się rolnictwem i ochroną środowiska. Przez długi czas był kierownikiem wydziału. Stanowisko utracił, gdy w życie weszła ustawa wymagająca od pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych legitymowania się wykształceniem wyższym.

Sekretarz  gminy poinformowała nas, że obecnie  „zastosowano wobec niego procedurę awansu wewnętrznego zgodnie z art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych”.  Jednocześnie sekretarz odmówiła odpowiedzi na pytanie, czy  powołanie Wnęka na stanowisko kierownika wydziału nie jest sprzeczne z art. 6 ust. 4 pkt 2 Ustawy o pracownikach samorządowych.

Józef Wnęk zapewnił, że kierownikiem został bez żadnych zabiegów z jego strony.  Awans zawdzięcza zmianie  w organizacji pracy urzędu. W wyniku reorganizacji został  przesunięty na to stanowisko.

Artykuł  20 Ustawy o pracownika samorządowych – na którą powołuje się sekretarz gminy –  stanowi, że pracownik samorządowy, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, może zostać przeniesiony na wyższe stanowisko (awans wewnętrzny).

Jednak awansując w ten sposób pracownika nie można łamać innych artykułów tej ustawy. A w artykule 6 tejże zapisano, że pracownikiem samorządowym, zatrudnionym na stanowisku kierowniczym może być osoba,  która m.in. „posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów”. Artykuł 11. informuje, że „nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny”, a art. 12 precyzuje: „wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór, albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik”.

Skoro więc Józef Wnęk nie ma wymaganych na swoim stanowisku kwalifikacji, nie mógł zostać na nie przeniesiony,  a w takim wypadku, żeby być w zgodzie z prawem, burmistrz powinien albo na stanowisko kierownika powołać pracownika, który ma odpowiednie kwalifikacje, albo ogłosić otwarty nabór.

1 KOMENTARZ

  1. a cóż miała powiedzieć Pani Sekretarz, która też nie spełnia warunków z ustawy do pełnienia funkcji sekretarza (brak wymaganego stażu pracy)… Takie Wilkowyje Obornickie…

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here