Są powody do dumy

43

29 czerwca o godzinie 12 w auli szkolnej Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy ogłoszone zostały wyniki tegorocznej matury i wręczono świadectwa dojrzałości. Odebrało je 115 absolwentów, spośród 117 przystępujących do egzaminu. Wynik zdanych matur w trzebnickim  Liceum Ogólnokształcącym wynosi 98% i jest o 7,6%  wyższa  w stosunku do liceów wrocławskich i o 9% procent w porównaniu z liceami na terenie kraju.

– Cieszy fakt wysokich wyników z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Z obowiązkowej matematyki nasi absolwenci uzyskali wynik o 19% lepszy od innych dolnośląskich maturzystów, a z poziomu rozszerzonego o 6,3%. Jak co roku możemy być zadowoleni z wyższych o 14% z fizyki i o 13,6 % z chemii wyników z tych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym – powiedziała z dumą dyrektorka szkoły – Danuta Szuber.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here